Hur man konverterar kilometer till timmar

Kilometer används som en enhet för avstånd i de flesta länder över hela världen, inklusive Europa men exklusive USA. Omvandlingen av avståndet till tiden i timmar är den mycket vanliga uppgiften, eftersom den låter dig uppskatta restid. Du måste veta din bils medelhastighet för resan för att göra den konverteringen.

    Multiplicera avståndet, om det anges i miles, med faktorn 1,609 för att omvandla till kilometer. Till exempel konverterar 86 miles till 86 x 1,609 eller 138,374 kilometer.

    Konvertera hastigheten från miles per timme till kilometer per timme . Om hastigheten anges i miles per timme, multiplicera sedan med 1,609. Om hastigheten mäts i meter per sekund (m/s), multiplicera med 3,6. Till exempel motsvarar hastigheten 15 m/s 15 x 3,6 eller 54 km/h.

Dela avståndet (i km) med hastigheten (i km/h) till beräkna tiden (i timmar). I vårt exempel är tiden 138,374 km/ 54 km/h = 2,562 timmar.

Multiplicera decimaldelen av antalet timmar med värdet 60 att omvandla till minuter. I vårt exempel är decimaldelen 0,562; 0,562 x 60 = 33,72 min. Efter avrundning till 34 minuter kan 2,562 timmar uttryckas som 2 timmar och 34 minuter.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?