Hur man konverterar T-poäng till procenter

T-poäng används mest på standardiserade psykologiska test och vissa medicinska test. Poängen är utformade så att en poäng på 50 anses vara genomsnittlig och standardavvikelsen är 10. Dessa poäng omvandlas enkelt till andra standardiserade mätningar. Du kan använda ett standardiserat poängkonverteringsdiagram för att till exempel konvertera T-poäng till percentiler. Dessa diagram är allmänt tillgängliga online och gör konverteringen till en enkel uppgift som alla kan utföra.

  Öppna en poängkonverteringstabell i din webbläsare (se Resurser).

  Leta reda på raden som visar T-poängen du vill konvertera.

  Spåra linjen till percentilkolumnen för att se motsvarande percentil.

  Saker du behöver

 1. Internet anslutning
 2. T-Score

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Den kvadratiska formeln – One x-intercept

 • 4 arbetsblad för att lösa andragradsekvationer

 • Hur man hittar y-skärningspunkten för en parabel

 • Hur man beräknar provisioner med hjälp av procent

 • Förstår du algebraiska föräldrafunktioner?

 • Fuskblad för positiva och negativa siffror