Hur man läser dimensioner

Mått i ritningar representerar storleken på ett objekt i två- eller tredimensionellt utrymme. Till exempel, en dimension av ett rektangulärt rum på en ritning, 14' 11″ X 13' 10″ motsvarar en rumsstorlek på 14 fot, 11 tum bred och 13 fot, 10 tum lång. Dimensioner uttrycks som bredd genom längd genom höjd eller djup i tredimensionellt utrymme.

Objekt Mått

Ett tredimensionellt skrivbord kan till exempel uttryckas som 25″ X 82″ X 39″ vilket betyder att skrivbordet är 25″ tum brett och 82 tum långt och 39 tum högt. En fönsterdimension på ritningar behandlas som tvådimensionellt utrymme. Till exempel skulle ett fönster som är 24 tum brett och 30 tum högt skrivas som 24″ X 30″. I tillverkningsindustrin kallas denna standardfönsterstorlek 2030 eller 2 fot x 3 fot. I en rektangulär pool kan dimensionen vara 16' X 30' X 9' eller 16 fot bred och 30 fot lång och 9 fot djup .

Bestämma dimensioner

I både fysik och matematik representerar en dimension det minsta antal koordinater som krävs för att identifiera en punkt med i den. En linje representerar en dimension, medan en kvadrat representerar två dimensioner och en kub ap skikt till tredimensionellt utrymme. Om ett objekt är cirkulärt och plant, anges dimensionerna normalt i termer av en enda mätbar faktor som kallas radien. Radien för en cirkel är avståndet mellan dess centrum och ytterkant.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg