Hur man löser högre grads polynom

Lösa polynom är en del av att lära sig algebra. Polynom är summor av variabler som höjs till heltalsexponenter, och polynom i högre grad har högre exponenter. För att lösa ett polynom hittar du roten till polynomekvationen genom att utföra matematiska funktioner tills du får värdena för dina variabler. Till exempel kommer ett polynom med en variabel i fjärde potensen att ha fyra rötter, och ett polynom med en variabel i den 20:e potensen kommer att ha 20 rötter.

Fakta in eventuell gemensam faktor mellan varje element i polynomet. Till exempel, för ekvationen 2x^3 – 10x^2 + 12x=10, faktor ut 2x från varje element. I dessa exempel betecknar ”^” ”till makten av.” När du har slutfört din factoring i denna ekvation kommer du att ha 2x(x^2 – 5x + 6)=0.

Faktorisera kvadraten som är kvar efter steg 1. När du faktorisera kvadraten bestämmer du vilka två eller flera faktorer som multiplicerades för att skapa kvadraten. I exemplet från steg 1 kommer du att stå kvar med 2x =10, eftersom x-2 multiplicerat med x-3 är lika med x^2 – 3x – 2x + 6, eller x^2 – 5x + 6.

Separera varje faktor och ställ in dem lika med vad som står på höger sida av likhetstecknet. I det föregående exemplet med 2x^3 – 10x^2 + 12x=10 som du räknade till 2x =10, du skulle ha 2x=10, x-3=10 och x-2=10.

Lös för x i varje faktor. I exemplet med 2x^3 – 10x^2 + 12x=10 med lösningarna 2x=10, x-3=10 och x-2=10, för den första faktorn dividera 10 med 2 för att bestämma att x=5, och i den andra faktorn, lägg till 3 på båda sidor av ekvationen för att fastställa att x=13. I den tredje ekvationen lägger du till 2 på båda sidor av ekvationen för att bestämma att x=12.

Anslut alla dina lösningar i den ursprungliga ekvationen en i taget och beräkna om varje lösning är korrekt. I exemplet 2x^3 – 10x^2 + 12x=10 med lösningarna 2x=10, x-3=10 och x-2=10, är ​​lösningarna x=5, x=12 och x=13.

Tips

För att lösa höggradiga polynom , du behöver en förtrogenhet med låggradiga polynom och algebra.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?