Hur man multiplicerar en negativ variabel med en positiv variabel

Om du ser en bokstav som ingår i en matematisk ekvation, tittar du på vad som kallas en ”variabel”. Variabler är bokstäver som används för att representera olika numeriska belopp. Variabler kan vara negativa eller positiva till sin natur. Lär dig att manipulera variabler på en mängd olika sätt om du tar en gymnasie- eller högskolealgebra- eller kalkylkurs. Följ vissa regler om du multiplicerar en positiv och en negativ variabel.

Skriv ut multiplikationssatsen och lämna ett utrymme där du ska skriva produkten.

Skriv båda variablerna i produkten om variablerna är olika. Om variablerna är samma bokstäver, skriv den variabeln en gång i produkten. Till exempel skulle x y vara xy och x x skulle vara x i det första steget av att skriva produkten.

Lägg till ett negativt tecken till svaret. En negativ variabel gånger en positiv variabel ger en negativ produkt. Till exempel, -x y = -xy.

Lägg till en exponent för 2 om variabeln är samma. Till exempel, x -x = -x^2.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel