Hur man räknar ut en procentandel med hjälp av en miniräknare

Om du någonsin har sett dig själv att stirra på en halvt uppäten paj, undrar hur den kvarvarande portionen står sig i jämförelse med storleken på originalpajen, grattis: Du har funderat på procentsatser. Även om termen ”procent” rent tekniskt hänvisar till en del av 100, handlar det i verkliga termer om hur en del av något – säg den där halvätna pajen – jämförs med helheten. Till exempel är hälften lika med 50 procent, eller 50 av 100. Du kan använda en miniräknare för att enkelt räkna ut procentsatser.

  De tre termerna i en procentberäkning är delen, helheten och procentsatsen. I ekvationen:

  25% text{ av }40 = 10

  10 är delen, 40 är helheten och 25 är procenten. I matematikvärlden innebär att räkna ut procentsatser vanligtvis att en av dessa termer saknas och att du måste hitta den. Om frågan är ”Vilken procent av 40 är 10?” du har delen (10) och hela (40), så den utelämnade termen är procentsatsen. Om frågan är ”Vad är 25 procent av 40?” du har procenten (25) och hela (40), så den saknade termen är delen. Med samma logik, om frågan är ”10 är 25 procent av vad?” den saknade termen är hela.

  Om den utelämnade termen är procentsatsen, dividera delen med hela med hjälp av din miniräknare för att bestämma svaret. För exempelekvationen är detta

  10 ÷ 40 = 0,25

  Om din räknare har en procentknapp, tryck på den för att bestämma procentsatsen. Om din miniräknare inte har en sådan knapp, multiplicera ditt tidigare svar med 100 för att bestämma procenttalet:

  0,25 × 100 = 25%

  Om den utelämnade termen är delen, använd kalkylatorn för att multiplicera hela med procentsatsen för att bestämma svaret. Om din miniräknare har en procentknapp, är beräkningen följande:

  40 × 25% = 10

  Om din räknare inte har en procentknapp måste du först dividera procentsatsen med 100:

  25 ÷ 100 = 0,25

  Du kan sedan multiplicera detta svar med hel för att bestämma delen:

  0,25 × 40 = 10

  Om den utelämnade termen är hela, dividera delen med procentsatsen för att bestämma svaret. Om din miniräknare har en procentknapp, är beräkningen följande:

  10 ÷ 25% = 40

  Om din räknare inte har en procentknapp, måste du dividera procentsatsen med 100 innan du slutför beräkningen:

  25 ÷ 100 = 0,25

  Du kan sedan dividera delen med detta svar för att bestämma helheten:

  10 ÷ 0,25 = 40

   Tips

     Dubbelkolla ditt svar, särskilt om det verkar osannolikt. Du kan ha gjort ett räknefel någon gång.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?