Hur man räknar ut kubikyarden i en cirkel

En cirkel mäter inte i kubikyard eftersom kubikyard hänvisar till volym medan en cirkel bara har area. En sfär, som är en tredimensionell cirkel, har dock volym som kan kvantifieras i kubikyard. För att hitta volymen av en sfär eller arean av en cirkel måste du känna till radien. Radien mäter avståndet från cirkelns eller sfärens centrum till utsidan av cirkeln eller sfären. Eftersom cirklar och sfärer är perfekt runda spelar det ingen roll vilken punkt på formen du mäter till; radien kommer alltid att vara densamma.

Area av en cirkel

Mät cirkelns radie med en linjal.

Kvadratra radien. Till exempel, om radien är lika med 3 yards, multiplicera 3 yards med 3 yards för att få 9 kvadrat yards.

Multiplicera resultatet med pi, ungefär 3,14, för att hitta arean av en cirkel. Slutför exemplet och multiplicera 9 kvadratyard med 3,14 för att hitta cirkelns yta är lika med 28,26 kvadratyard.

Volym of a Sphere

Kuba sfärens radie. Att ”kuba” ett tal betyder att multiplicera det med sig självt och sedan göra det igen. Till exempel, om radien är lika med 3 yards, multiplicera 3 yards med 3 yards för att få 9 square yards, multiplicera sedan 9 square yards med 3 yards för att få 27 cubic yards.

Multiplicera resultatet med pi, ungefär 3,14. I det här exemplet multiplicerar du 27 kubikyard med 3,14 för att få 84,78 kubikyard.

Multiplicera resultatet med 4/3 för att hitta sfärens volym i kubikyard. Slutför exemplet, multiplicera 84,78 med 4/3 för att få 113,04 kubikyard.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel