Hur man räknar ut procentsatser på ett frekvensdiagram

Ett frekvensdiagram visar hur ofta något inträffar. Till exempel skulle ett frekvensdiagram över djur som hittats i en skog visa hur många av varje djur som hittades. För att hitta procentsatser i ett frekvensdiagram måste du lägga ihop alla frekvenser i diagrammet för att hitta en total. Sedan är procentsatsen bara antalet gånger en specifik händelse inträffar dividerat med alla händelser.

Hitta frekvensen för vad du vill hitta procentandelen av. Ditt frekvensdiagram kommer att visa detta. Anta till exempel att du vill hitta andelen barn i en skola som väger mellan 150 pund och 159 pund. På ditt frekvensdiagram visar det att 42 personer ligger mellan dessa vikter.

Hitta det totala antalet i populationen. I exemplet, anta att det finns 300 personer i skolan.

Dividera frekvensen med den totala populationen. I exemplet är 42 dividerat med 300 lika med 0,14 eller 14 procent.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?