Hur man vet om något är viktigt med SPSS

SPSS är ett utmärkt statistiskt analysverktyg som kan utföra ett antal tester. Chi-kvadrattestet används för att fastställa hur två variabler interagerar och om sambandet mellan de två variablerna är statistiskt signifikant. I grund och botten avgör det om graden av association mellan de två variablerna är större än vad som skulle förväntas av enbart slumpen. Därför, om ett förhållande beräknas vara signifikant, så är det orsakat av något annat än en ren slumpmässig slump.

Testa statistisk signifikans med Chi-Square

Starta SPSS och klicka på Arkiv, sedan Öppna data och importera datamängden som du vill analysera. Om du aldrig har öppnat data i SPSS, välj ett identifierbart namn för din datauppsättning så att den är lätt att hitta för senare testning.

Klicka på Analysera på toppmenyn, sedan Beskrivande statistik på rullgardinsmenyn och sedan korstabeller på menyn. Du ser en korstabellsdialogruta framför dig.

Titta på den vänstra sidan av rutan där det finns en lista över alla tillgängliga variabler för analys i din datamängd. Bestäm vilken variabel som är den oberoende variabeln och tilldela den som kolumnvärde. Tilldela den beroende variabeln som kolumnvärde. Du kan ha kategorierna i fallande eller fallande ordning; se till att den valda ordningen är meningsfull baserat på hur datamängden samlades in.

Klicka på knappen det står ”Statistik” på höger sida av dialogrutan. En ”Statistik”-dialogruta öppnas. Välj ”Chi-Square” och klicka på Fortsätt. Resultatet av din chi-kvadratanalys kommer att visas i SPSS-statistikvisningsfönstret under rubriken Crosstabs.

Titta under en lista över diverse Chi-Square-testtabellen. Var uppmärksam på det första värdet, Pearson Chi-Square-statistiken. Kolumnen ”Asym. Sig.” noterar sannolikheten att få den här sortens resultat på grundval av chansvariationer.

Skriv ner ”Asym. Sign” nummer för Pearson Chi-square. Om din ”Asym. Sig.” antalet är mindre än 0,05, är förhållandet mellan de två variablerna i din datamängd statistiskt signifikant. Om antalet är större än 0,05 är sambandet inte statistiskt signifikant. Till exempel, om ditt värde är 0,003, kan vi vara säkra på att sambandet mellan de två variablerna är signifikant och inte som ett resultat av slumpmässiga slumpen.

Saker du behöver

  1. SPSS-program
  2. Dator
  3. Datamängd

Tips

  1. Se till att din datamängd är i ett kompatibelt format; använd till exempel en .xls- eller .spss-dokumenttyp. Om inte, konvertera din datamängd för att kunna öppna dokumentet i SPSS.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel