Identifiera aritmetiska och geometriska sekvenser

De två huvudtyperna av serier/sekvenser är aritmetiska och geometriska. Vissa sekvenser är ingen av dessa. Det är viktigt att kunna identifiera vilken typ av sekvens som behandlas med. En aritmetisk serie är en där varje term är lika med den före den plus ett tal. Till exempel: 5, 10, 15, 20, … Varje term i denna sekvens är lika med termen före den med 5 tillagd.

Däremot är en geometrisk sekvens en där varje term är lika med den före den multiplicerat med ett visst värde. Ett exempel skulle vara 3, 6, 12, 24, 48, … Varje term är lika med den föregående multiplicerad med 2. Vissa sekvenser är varken aritmetiska eller geometriska. Ett exempel skulle vara 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, … Termerna i denna sekvens skiljer sig alla med 1, men ibland läggs 1 till och andra gånger subtraheras den, så sekvensen är inte aritmetisk. det finns inget gemensamt värde som multipliceras med en term för att få nästa, så sekvensen kan inte heller vara geometrisk. Aritmetiska sekvenser växer mycket långsamt i jämförelse med geometriska sekvenser.

Försök att identifiera vilken typ av sekvenser som visas nedan

1. 2, 4, 8, 16, …

2. 3, – 3, 3, -3, …

3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …

4. -4, 1, 6, 11, 16, …

5. 1, 3, 4, 7, 8, 11, …

6. 9, 18, 36, 72, …

7. 7, 5, 6, 4, 5, 3, …

8. 10, 12, 16, 24, …

9. 9, 6, 3, 0, -3, -6, …

10. 5, 5, 5, 5, 5, 5, …

Lösningar

1. Geometrisk med gemensam förhållandet 2

2. Geometriskt med gemensamt förhållande på -1

3. Aritmetik med gemensamt värde på 1

4. Aritmetik med gemensamt värde 5

5. Varken geometriskt eller aritmetiskt

6. Geometrisk med gemensamt förhållande på 2

7. Varken geometrisk eller aritmetisk

8. Varken geometrisk eller aritmetisk

9. Aritmetik med gemensamt värde av -3

10. Antingen aritmetik med gemensamt värde 0 eller geometrisk med gemensamt förhållande på 1

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?