Intressanta fakta om trianglar i matematik

En triangel är en tresidig polygon som har tre hörn, eller hörn. Trianglar används ofta i konstruktion för att skapa stödjande strukturer och figurerar tungt i konstverk. Många elever lär sig allt om trianglar i sina matematikklasser, inklusive geometri och trigonometri. Genom att lära dig allt som finns att veta om trianglar kan du förbättra dina matematiska färdigheter så att du kan lösa mer komplexa matematiska problem.

Typer

Det finns tre typer av trianglar: liksidiga, likbenta och skalan. Den liksidiga triangeln har tre sidor som alla är lika långa. Vinklarna som bildas där triangelns sidor möts är alla lika med 60 grader. Den likbenta triangeln har två kongruenta sidor, och två av dess vinklar är också lika. Skalentriangeln, som är den vanligaste typen av triangel, har inga lika sidor eller vinklar.

Vinklar

Summan av varje triangels inre vinklar är lika med 180 grader. Om du kan mätningen av två av en triangels vinklar kan du hitta den okända vinkeln genom att subtrahera summan av de två kända vinklarna från 180. Varje vinkel som är under 90 grader kallas en spetsig vinkel, och varje vinkel som mäter mer än 90 grader kallas trubbig vinkel.

Rätta trianglar

En rätvinklig triangel är vilken triangel som helst som innehåller en 90-graders vinkel. I många matematikböcker kommer 90-gradersvinkeln för en rätvinklig triangel att markeras med en bild av en kvadrat, vilket gör det lätt för dig att känna igen denna typ av triangel. Den längsta sidan av triangeln kallas hypotenusan. Om du vet längden på två sidor av en rätvinklig triangel, kan du hitta längden på den okända sidan genom att använda ekvationen a^2 + b^2 = c^2, där ”c” är längden på hypotenusan och ”a” och ”b” är längden på de andra två sidorna.

Komplexa polygoner

Alla polygoner, som en kvadrat, oktagon eller femhörning, kan delas in i en serie trianglar. Om du delar upp en komplex form, till exempel en oktagon eller femhörning, i en serie trianglar kan du lättare beräkna arean av den formen när du vet längden på minst en av sidorna. För att hitta arean av den komplexa formen, beräkna arean av trianglarna och hitta summan av trianglarnas area. Arean av en triangel är lika med halva basens längd multiplicerat med dess höjd.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?