Kemiförkortningar som börjar med N och O

Kemiförkortningar och akronymer är vanliga inom alla vetenskapsområden. Denna samling erbjuder vanliga förkortningar och akronymer som börjar med bokstäverna N och O som används inom kemi och kemiteknik.

Kemi Förkortningar som börjar med N

n – nanon – neutron

n

0 – neutron n – neutronemission

N – NewtonN – Kväve
N – Normal (koncentration)

n – antal mol

N A – Avogadro constant NA – Ej aktiv

NA – Nukleinsyra

Na – Natrium

NAA – N-AcetylasPartate
NAA – Naftalsyraättiksyra

NAC – Naftensyrakorrosion
NAD+ – Nikotinamid Adenin Dinukleotid
NADH – Nikotinamidadenindinukleotid – Väte (reducerad)
NADP – Nikotinamidadenindinukleotidfosfat
NAS – National Academy of Science Nb – Niob
NBC – Nukleär, biologisk, kemiskNBO – Naturligt Bond OrbitalNCE – New Chemical EntityNCEL – New Chemical Exposure Limit
NCR – Inget kol krävs
NCW – National Chemistry WeekNd – Neodym
Ne – Neon
NE – Icke jämvikt
NE – Kärnenergi
NG – Naturgas
NHE – Normaliserad väteelektrod
Ni – Nickel
NIH – National Institutes of HealthNiMH – Nickel Metal HalideNIST – National Institute of Standards and Technology nm – nanometerNM – Icke metall

NMR – Kärnmagnetisk resonansNNK – Nikotinhärlett nitrosaminketon
Nej – NobeliumNOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration
NORM – Naturligt förekommande radioaktivt material

NOS – KväveoxidNOS – Kväveoxidsyntas
Np – Neptunium

NR – Ej inspelad

NS – Inte signifikant tNU – Naturligt uran

NV – Icke-flyktigtNVC – Icke-flyktig kemikalieNVOC – Icke–flyktig organisk kemikalieNW – Kärnvapen

Kemiförkortningar som börjar med O

O – Syre

O3 – Ozon
OA – Oljesyra
OAA – Oxaloättiksyra
OAc – Acetoxifunktionell grupp
OAM – Orbital vinkelmoment

OB – Oligosackaridbindning

OC – Organiskt kol
OD – Optisk densitet

OD – Oxygen DemandODC – Ornitine DeCarboxylase
OER – Oxygen Enhancement RatioOF – Oxygen FreeOFC – Oxygen Free Copper
OFHC – syrefri hög termisk konduktivitet

OH – alkohol

OH – hydroxid

OH – hydroxylfunktionell gruppOI – Oxygen IndexOLJERIG – Syre tappar – Reduktionen ökarOM – Organiskt material
ON – OxidationsnummerOP – OrganofosfatOQS – Occupied Quantum State
ELLER – Oxidationsreduktion
ORNL – Oak Ridge National LaboratoryORP – Oxidationsreduktionspotential
ORR – Oxidations-reduktionsreaktion

Os – OsmiumOSHA – Arbetssäkerhet and Health AdministrationOSL – Optiskt stimulerad luminescensOTA – OchraToxin AOV – Organic VaporOVA – Organic Vapor AnalyserOVA – OVAlbumin
OWC – Olja-vattenkontakt

OX – SyreOX – OxidationOXA – OXanilic Acid
OXT – OXyTocin
OXY – Syre

)

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?