Komplett elevförarguide till rondeller

Hur man hanterar rondeller som elevförare

Rorondeller är cirkulära korsningar som är utformade för att låta trafiken fortsätta att röra sig, där det är möjligt, utan att nödvändigtvis måste stanna, med all trafik från höger till vänster, medurs. De finns i många storlekar; vissa har till och med trafikljus, men oavsett storlek är det ganska enkelt att hantera rondeller som elev.

I grund och botten måste du komma ihåg att du ska väja för trafiken i rondellen som kommer från din omedelbara höger sida.

Använd spegeln – Signal – Position – Hastighet – Titta rutin

När du närmar dig en rondell måste du ge vika för trafiken som kommer från din omedelbara höger sida. Stanna vid väjningslinjen om du måste.

1. När du närmar dig kontrollera dina speglar; signalera din avsedda riktning. Detta beror på om du vill gå vänster, höger eller framåt. Använd valfritt vägkantsdiagram för att hjälpa dig planera.

2. Första avfarten (vänstersväng) i en rondell.

Placera ditt fordon till vänster och sakta ner till en rimlig hastighet så att du kan stanna eller gå beroende på vad du ser.

Välj rätt växel, med avsikten att gå in på rondellen men var beredd att stanna vid väjningslinjen; du måste väja för trafik redan i rondellen.

3. Om du vill åka rakt fram i rondellen, signalera inte vid inflygning, utan återigen håller du till vänster.

Signal vänster när du passerar avfarten före den du vill ha. Var särskilt noga med att titta in i din vänstra spegel för att vara säker på att du inte utsätter andra för fara.

4. Sväng höger i en rondell. Detta är vilken avfart som helst på den högra halvan av rondellen när du närmar dig.

Kontrollera speglar till höger, signalera till höger, placera till höger vid inflygning om du kan och gå in i rondellen när det är tillräckligt tydligt för att göra det; placera ditt fordon mot höger fil. Du måste byta fil innan du svänger av.

När du närmar dig din avsedda avfart, kolla speglar och signalera vänster, strax efter avfarten före den du vill ha. Använd den vänstra spegeln väl innan du flyttar över och lämnar vid nästa utgång. Se upp för fotgängare som korsar avfarterna.

När du har gått ut ur rondellen, kolla speglar och kontrollera även att du har avbrutit din blinkerssignal.

5. Minirondeller är mindre och har en platt centrum för större fordon som kan vara för stora för att ta sig runt.

Närmar sig på samma sätt som en stor rondell, men du kommer behöver inte den andra signalen när du lämnar. Signal för vänster, eller höger, eller inte alls, om du går före. Åk alltid med försiktighet.

6. Cyklister och ryttare kommer att färdas i rondellen på det yttre körfältet, så var försiktig när du ser dem, låt dem gott om plats.

7. Vissa större rondeller har flera körfält. Använd det mest lämpliga körfältet för din avfart. Vänster fil till vänster, höger fil för högersvängar och mittfil för rakt fram.

Följ alla trafikljus du stöter på i dessa rondeller. Vissa har också trafikledningsinstruktioner målade på vägen, eller på skyltarna, för att ge dig information om vilket som är rätt körfält för din resa – läs dessa skyltar för att hjälpa dig att få rätt körfält.

Om du måste byta fil, så gör det extremt försiktigt, med tillräckliga spegel- och dödavinkelkontroller och bra signaler.

9. Vissa större rondeller har trafikljus för att underlätta trafikflödet och ge alla möjlighet att ta sig in i en trafikerad rondell. Dessa är särskilt vanliga nära motorvägar.

Rorondeller kan vara belastande, så om du hamnar i fel körfält, särskilt när du tar en högersväng, och inte säkert kan ta dig ut vid önskad punkt, kolla speglar, signalera rätt, gå runt och gör det igen; den här gången bättre förberedelser.

Om du signalerar att du lämnar för tidigt och du inte säkert kan justera detta utan fara, ta då den utgången, även om det kan vara fel . Det är bättre att vända på en sidogata och gå tillbaka till rondellen och försöka igen, istället för att orsaka en kollision i rondellen genom att göra dåliga och sena riktningsändringar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Ansöker om ditt provisoriska körkort

  • Den perfekta revideringsplanen för körteoriprovet

  • Avsluta road rage riktat mot lärande förare

  • Hur man säkert växlar

  • Ljuskontrollerade korsningar – pelikan, lunnefågel och tSverigean

  • Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) frågor i teoriprovet