Lär dig mer om den associativa egenskapen i matematik

Enligt den associativa egenskapen är addition eller multiplikation av en uppsättning tal densamma oavsett hur talen är grupperade. Den associativa egenskapen involverar tre eller flera tal . Parenteserna indikerar de termer som anses vara en enhet. Grupperingarna är inom parentesen – därför är talen associerade tillsammans.

Dessutom är summan alltid densamma oavsett av hur talen är grupperade. På samma sätt, vid multiplikation, är produkten alltid densamma oavsett gruppering av talen. Hantera alltid grupperingarna inom parentes först, enligt operationsordningen.

Exempel på tillägg

När du ändrar grupperingen av tillägg ändras inte summan:


(2 + 5) + 4 = 11 eller 2 + (5 + 4) = 11

(9 + 3) + 4 = 16 eller 9 + (3 + 4) = 16

När grupperingen av tillägg ändras förblir summan densamma.

Multiplikationsexempel

När du ändrar grupperingen av faktorer ändras inte produkten:

(3 x 2) x 4 = 24 eller 3 x (2 x 4) = 24

När grupperingen av faktorer ändras, förblir produkten densamma, precis som att ändra grupperingen av tillägg inte ändrar summan.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?