Linjära faktorer för polynom

De linjära faktorerna för ett polynom är förstagradsekvationerna som är byggstenarna i mer komplexa och högre ordningens polynom. Linjära faktorer förekommer i form av axe + b och kan inte faktoriseras ytterligare. Varje linjär faktor representerar en annan linje som, i kombination med andra linjära faktorer, resulterar i olika typer av funktioner med allt mer komplexa grafiska representationer. De individuella elementen och egenskaperna hos en linjär faktor kan hjälpa dem att förstås bättre.

Univariat

En linjär faktor för ett polynom är univariat, vilket betyder att den bara har en variabel som påverkar funktionen. Vanligtvis kommer variabeln att betecknas som x och kommer att motsvara rörelse på x-axeln. Funktionen kommer vanligtvis också att betecknas som y, som i y = ax+b. Variabelns värden förlitar sig på de reella talen, som är alla tal som finns på en kontinuerlig tallinje, men för enkelhetens skull är de mest komplexa talen som vanligtvis används rationella tal, som är avslutande talformer som 2, 0,5 eller 1/ 4.

Lutning

Lutningen för en linjär faktor är koefficienten som tilldelas variabeln i formen y = ax+ b. A-koefficienten förutsäger beteendet hos ingångarna med avseende på deras placering längs x- och y-axlarna. Till exempel, om värdet på a är 5, kommer värdet på y att vara fem gånger värdet av x, vilket innebär att för varje framåtrörelse av x-värdet på grafen kommer y-värdet att öka med en faktor 5.

Konstant

En konstant i en linjär ekvation är b i formen y = ax + b. En linjär faktor kan ha en konstant i sin ekvation eller inte; om det inte finns någon konstant, antyds det att värdet på konstanten är 0. Konstanten kan flytta linjen horisontellt åt båda hållen på grafen. Till exempel, om värdet på b är 2, betyder det att linjen kommer att flyttas över två ställen uppåt på y-axeln. Denna rörelse är den sista beräkningen av den linjära faktorn och på x-variabeln. När x-värdet är 0, blir konstanten y-skärningspunkten, där linjen korsar y-axeln.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?