Lutningen på en horisontell linje är noll

I The Slope of a Line lärde du dig att lutningen, eller m, på en linje beskriver hur snabb eller långsam förändring sker.

Linjära funktioner har 4 typer av sluttningar: positiv, negativ lutning, noll lutning och odefinierad lutning.

Verkliga exempel på negativ lutning

Se grafen, Horisontell linje, m = 0. x-axeln representerar tid, i timmar, och y-axeln representerar avstånd, i miles, från centrala Houston, Texas.

Orkanen Prince, en kategori 5-storm, hotar att översvämma (bland annat) staden Bayou inom 24 timmar. Du har den ljusa idén – tillsammans med 2 miljoner andra Houstonbor – att lämna Houston nu. Du är på Interstate 45 North, vägen som ormar norrut för att fly vad som helst hing blåser in från Mexikanska golfen.

Lägg märke till hur tiden går. En timme går, två timmar går, men du är fortfarande en mil bort från centrum. Kom ihåg att lutning är en förändringshastighet. För varannan timme som går förflyttar du dig noll mil. På grund av detta är din lutning 0.

Beräkna nolllutning

Se PDF:en, Calculate_Zero_Slope för att lära dig hur att använda en graf och lutningsformeln för att beräkna en nolllutning. För att ladda ner gratis programvara för att se PDF:en, besök https://get.adobe.com/reader/.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?