Math 101: Använda matriser för att förklara multiplikation och division

I matematik hänvisar en matris till en uppsättning siffror eller objekt som följer ett specifikt mönster. En matris är ett ordnat arrangemang (ofta i rader, kolumner eller en matris) som oftast används som ett visuellt verktyg för att demonstrera multiplikation och division.

Det finns många vardagliga exempel på arrayer som hjälper till att förstå användbarheten av dessa verktyg för snabb dataanalys och enkel multiplikation eller division av stora grupper av föremål. Tänk på en chokladask eller en låda med apelsiner som har ett arrangemang på 12 tvärsöver och 8 nedåt istället för att räkna var och en, en person kan multiplicera 12 x 8 för att bestämma lådorna som var och en innehåller 96 choklad eller apelsin

Exempel som dessa hjälper unga elevers förståelse av hur multiplikation och division fungerar på en praktisk nivå, varför arrayer är mest användbara ul när man lär unga elever att multiplicera och dela andelar av verkliga föremål som frukt eller godis. Dessa visuella verktyg låter eleverna förstå hur observation av mönster av ”snabb tillägg” kan hjälpa dem att räkna större kvantiteter av dessa föremål eller dela större kvantiteter av föremål lika mellan sina kamrater.

Beskriva matriser i multiplikation

När man använder matriser för att förklara multiplikation, hänvisar lärare ofta till matriserna genom att faktorerna multipliceras. Till exempel skulle en matris med 36 äpplen arrangerade i sex kolumner med sex rader av äpplen beskrivas som en 6 x 6 array.

Dessa matriser hjälper elever, främst i tredje till femte klass, att förstå beräkningsprocessen genom att dela upp faktorerna i konkreta bitar och beskriva konceptet som multiplikation bygger på på sådana mönster för att hjälpa till att snabbt lägga till stora summor flera gånger.

I sex gånger sex-matrisen, till exempel, kan eleverna förstå att om varje kolumn representerar en grupp på sex äpplen och det finns sex rader av dessa grupper kommer de att ha totalt 36 äpplen, vilket snabbt kan bestämmas inte genom att individuellt räkna äpplena eller genom att lägga till 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 utan genom att helt enkelt multiplicera antalet föremål i varje grupp med antalet grupper som representeras i arrayen.

Beskrivning av arrayer i division

Vid division kan arrayer också användas som ett praktiskt verktyg för att visuellt beskriva hur stora grupper av objekt kan delas lika i mindre grupper. Med hjälp av exemplet ovan med 36 äpplen kan lärare be eleverna att dela upp den stora summan i lika stora grupper för att bilda en array som en guide till indelningen av äpplen.

Om till exempel ombeds att dela äpplena lika mellan 12 elever, skulle klassen producera en 12 gånger 3-matris, vilket visar att varje elev skulle få tre äpplen om de 36 delades lika mellan de 12 individerna. Omvänt, om eleverna blev ombedda att dela äpplena mellan tre personer, skulle de producera en 3 gånger 12-matris, vilket visar den kommutativa egenskapen för multiplikation att ordningen på faktorerna i multiplikationen inte påverkar produkten av att multiplicera dessa faktorer.

Att förstå detta kärnkoncept av samspelet mellan multiplikation och division kommer att hjälpa eleverna att bilda sig en grundläggande förståelse av matematiken som helhet, vilket möjliggör för snabbare och mer komplexa beräkningar när de fortsätter in i algebra och senare tillämpad matematik inom geometri och statistik.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?