NORM.INV-funktionen i Excel

Statistiska beräkningar snabbas upp kraftigt med användning av programvara. Ett sätt att göra dessa beräkningar är att använda Microsoft Excel. Av den mångfald av statistik och sannolikheter som kan vara gjort med detta kalkylprogram kommer vi att överväga funktionen NORM.INV

Anledning

Antag att vi har en normalfördelad slumpvariabel betecknad med x

 • . En fråga som kan ställas är, ”För vilket värde av x
 • har vi lägsta 10 % av distributionen?” Stegen som vi skulle gå igenom för denna typ av problem är:

 • en normal normalfördelningstabell, hitta z poängen som motsvarar de lägsta 10 % av fördelningen.
 • Använd z-poängformel och lös den för x
 • . Detta ger oss
   x = μ + zσ, där μ är medelvärdet av fördelningen och σ är standardavvikelsen.

  Sätt i alla våra värden i formeln ovan. Detta ger oss vårt svar.

 • I Excel gör NORM.INV-funktionen allt detta åt oss.

  Argument för NORM.INV

  För att använda funktionen, skriv helt enkelt följande i en tom cell:

   =NORM.INV ( 

  data-type= ”c ode”>

   Argumenten för denna funktion, i ordning, är:

   1. Sannolikhet – detta är den kumulativa andelen av fördelningen , motsvarande arean i fördelningens vänstra sida.
   2. Metal – detta var betecknas ovan med μ, och är centrum för vår distribution.
   3. Standardavvikelse – detta betecknades ovan av σ och står för spridningen av vår distribution.

   Skriv bara in vart och ett av dessa argument med ett kommatecken som skiljer dem åt. Efter att standardavvikelsen har matats in, stäng parentesen med ) och tryck på enter-tangenten. Utdata i cellen är värdet på x

  1. som motsvarar vår andel.

   Exempelberäkningar

   Vi kommer att se hur man använder denna funktion med en några exempel på beräkningar. För alla dessa kommer vi att anta att IQ är normalfördelad med ett medelvärde på 100 och en standardavvikelse på 15. Frågorna vi kommer att besvara är:

  2. Vilket är värdeintervallet för de lägsta 10 % av alla IQ-poäng?
  3. Vilket är värdeintervallet för den högsta 1 % av alla IQ-poäng?
  4. Vilket är värdeintervallet för de mellersta 50 % av alla IQ-poäng?

  För fråga 1 anger vi =NORM.INV(.1,100,15). Utdata från Excel är cirka 80,78. Det betyder att poäng mindre än eller lika med 80,78 utgör de lägsta 10 % av alla IQ-poäng.

  För fråga 2 måste vi tänka lite innan vi använder funktionen . NORM.INV-funktionen är utformad för att fungera med den vänstra delen av vår distribution. När vi frågar om en övre andel tittar vi på den högra sidan.

  Den översta 1 % motsvarar att fråga om de nedersta 99 %. Vi anger =NORM.INV(.99,100,15). Utdata från Excel är cirka 134,90. Det betyder att poäng högre än eller lika med 134,9 utgör den översta 1% av alla IQ-poäng.

  För fråga 3 måste vi vara ännu smartare. Vi inser att de mellersta 50 % finns när vi exkluderar de nedersta 25 % och de översta 25 %.

  För de lägsta 25 % anger vi =NORM.INV(.25,100,15) och får 89,88.

 • För de översta 25 % anger vi =NORM.INV(.75, 100, 15) och får 110,12

  NORM.S.INV

  Om vi ​​bara arbetar med vanliga normalfördelningar, då är NORM.S .INV-funktionen är något snabbare att använda. Med denna funktion är medelvärdet alltid 0 och standardavvikelsen alltid 1. Det enda argumentet är sannolikheten.

  Kopplingen mellan de två funktionerna är:

  NORM.INV (Sannolikhet, 0, 1) = NORM.S.INV(Sannolikhet)

   data-type=”code”>

 • För alla andra normalfördelningar måste vi använda NORM.INV-funktionen.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Varför byggdes berlinmuren?

  • Utforska Rom under en weekend!

  • Snus: En Historisk Genomgång

  • Hur många guldrusher fanns det på 1800-talet?

  • Vad är den antika sidenvägen?

  • Historien om kalsonger: Från Antiken till moderna stilar