Öva dina grafer med dessa utskrifter

01

av 04

Rita punkter med dessa gratis koordinatrutnät och diagrampapper

Följande utskrivbara koordinatdiagram är mycket användbara i fjärde klass och uppåt eftersom de kan användas för att lära eleverna de grundläggande principerna för att illustrera förhållandet mellan siffror på ett koordinatplan.

Senare kommer eleverna att lära sig att rita linjer av linjära funktioner och paraboler för kvadratiska funktioner, men det är viktigt att börja med det väsentliga: identifiera siffror i ordnade par, hitta deras motsvarande punkt på koordinera plan och rita platsen med en stor prick.

02

av 04

Identifiera och rita ordnade par med hjälp av 20 X 20 grafpapper

Eleverna ska börja med att identifiera y- och x-axlarna och deras motsvarande tal i koordinatpar. Y-axeln kan ses i bilden till vänster som den vertikala linjen i mitten av bilden medan x-axeln löper horisontellt. Koordinatpar skrivs som (x, y) där x och y representerar reella tal på grafen.

Punkten, även känd som ett ordnat par, representerar en plats på koordinatplanet och förståelse av detta fungerar som grund för att förstå sambandet mellan tal. På liknande sätt kommer eleverna senare att lära sig hur man ritar funktioner som ytterligare visar dessa samband som linjer och till och med böjda paraboler.

03

av 04

Koordinatdiagram utan siffror