Religiösa tacksägelsecitat

Innan vi börjar den överdådiga Thanksgiving-festen, måste vi komma ihåg att tacka den Högsta Varelsen som har överöst oss med välsignelser och förmögenhet. Låt oss i våra böner minnas dem som knappt har tillräckligt med mat eller klä sig. Låt vänligheten i ditt hjärta nå ut till de miljoner svältande själar som njuter av torrt bröd och salt.

Vi ifrågasätter ofta Guds närvaro och hans mirakel. Men vi måste erkänna att varje dag är ett mirakel, och hans barmhärtiga välvilja har sett oss genom de tuffa tiderna. Tacksägelsefesten är beviset på hans kärlek och vi är välsignade att dela högtiden med våra nära och kära.

Här är några religiösa Thanksgiving-citat för att göra din Thanksgiving Day speciell. Använd dessa för att be en enkel tackbön och erbjuda Gud din villkorslösa kärlek och hängivenhet.

Thanksgiving-citat

Hebréerna 13:15

”Låt oss därför ständigt genom honom offra lovprisningsofferet till Gud, det vill säga frukten av våra läppar som tackar hans namn.”

Jerry Bridges, Respektabla synder

”Att tacka Gud för både hans timliga och andliga välsignelser i våra liv är inte bara en trevlig sak att göra – det är Guds moraliska vilja. Underlåtenhet att ge Honom det tack som han tillkommer Honom är synd.”

Jeremy Taylor

”Gud är nöjd med ingen musik nedan så mycket som med tacksägelse sånger av lättad änkor och försörjda föräldralösa barn, av glada, tröstade och tacksamma människor.”

David, Psalm 57:7 – 9

”Mitt hjärta är fixerat, Gud, mitt hjärta är fast, jag vill sjunga och prisa. Vakna upp, min härlighet, vakna, psaltar och harpa: jag själv ska vakna tidigt. Jag vill prisa dig, Herre, bland folket: jag vill sjunga för dig bland nationerna.”

William Shakespeare

”O Herre som lånar mig liv,

Låna mig ett hjärta fyllt av tacksamhet.”

Henry Ward Beecher

”Kom ihåg Guds välgörenhet under året. Sträng den pärlor av hans ynnest. Göm de mörka delarna, utom så långt de bryter ut i ljus! Ge denna ena dag till tack, till glädje, till tacksamhet!”

Aposteln Paulus, 2 Kor 9:15

”Tack vare Gud för hans outsägliga gåva.”

John Clayton

”Thanksgiving är en årstid som är mycket i överensstämmelse med Jesu Kristi teman och läror.”

'Det finns inget ras eller etniskt engagemang i Thanksgiving, och människor som kan vara väldigt avlägsna från det kristna systemet kan se skönheten och det positiva ande som kommer från semestern.”

George Herbert

”Du har gett mig så mycket,

Ge en sak till, – ett tacksamt hjärta;

Inte tacksam när det behagar mig,

Som om dina välsignelser hade lediga dagar,

Men ett sådant hjärta vars puls kan vara Din lovsång.”

Thomas Watson

”Gud tar bort världen som hjärtat kan hålla sig mer vid Honom i uppriktighet.”

Psalm 50:23

”Den som bär fram ett lovsoffer och tacksägelsen ärar och förhärligar Mig; och den som beordrar sin väg rätt , för honom ska jag visa Guds frälsning.”

Samuel Adams

”Det rekommenderas därför att avskilja torsdagen den artonde dagen den December nästa, för högtidlig tacksägelse och lovprisning att de goda människorna med ett hjärta och en röst kan uttrycka sina hjärtans tacksamma känslor och helga sig till sin gudomliga välgörares tjänst.”

Psalm 95 :2

”Låt oss komma inför honom med tacksägelse och prisa honom med musik och sång.”

Theodore Roosevelt

”Inga människor på jorden har mer anledning att vara tacksamma än vårt, och detta sägs vördnadsfullt, i ingen anda av skryt i vår egen styrka, utan med tacksamhet till Givaren av det goda som har välsignat oss.”

Thomas Merton, Tankar om ensamhet

”Vår kunskap om Gud fulländas av tacksamhet: vi är tacksamma och gläds åt upplevelsen av sanningen att han är kärlek.”

Psalm 26:7

”Att jag kan göra tacksägelsens röst hörd och berätta om alla dina underverk.”

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Varför byggdes berlinmuren?

  • Utforska Rom under en weekend!

  • Snus: En Historisk Genomgång

  • Hur många guldrusher fanns det på 1800-talet?

  • Vad är den antika sidenvägen?

  • Historien om kalsonger: Från Antiken till moderna stilar