Sannolikhet förenklat.

Sannolikhet är en term som vi är relativt bekanta med. Men när du slår upp definitionen av sannolikhet hittar du en mängd liknande definitioner. Sannolikhet är allt omkring oss. Sannolikhet hänvisar till sannolikheten eller relativa frekvensen för att något ska hända. Sannolikhetens kontinuum faller var som helst från omöjligt till säkert och någonstans däremellan. När vi talar om slumpen eller oddsen; chanserna eller oddsen att vinna på lotteriet, vi syftar också på sannolikhet. Chanserna eller oddsen eller sannolikheten att vinna på lotteriet är ungefär 18 miljoner till 1. Med andra ord är sannolikheten att vinna på lotteriet högst osannolik. Väderprognosmakare använder sannolikhet för att informera oss om sannolikheten ( sannolikhet) för stormar, sol, nederbörd, temperatur och alla vädermönster och trender. Du kommer att höra att det finns en 10 % chans av regn. För att göra denna förutsägelse tas en hel del data i beaktande och analyseras sedan. Det medicinska området informerar oss om sannolikheten för att utveckla högt blodtryck, hjärtsjukdomar, diabetes, oddsen att slå cancer, etc.

Viktigt av sannolikhet i vardagen

Sannolikhet har blivit ett ämne i matematik som har vuxit fram ur samhällets behov. Sannolikhetsspråket börjar redan på dagis och förblir ett ämne genom gymnasiet och därefter. Insamling och analys av data har blivit extremt utbredd genom hela matematikläroplanen. Elever gör vanligtvis experiment för att analysera möjliga resultat och för att beräkna frekvenser och relativa frekvenser.

Varför? För att göra förutsägelser är oerhört viktigt och användbart. Det är det som driver våra forskare och statistiker som kommer att göra förutsägelser om sjukdomar, miljön, botemedel, optimal hälsa, motorvägssäkerhet och flygsäkerhet för att nämna några. Vi flyger för att vi får veta att det bara finns en chans på 1 på 10 miljoner att dö i en flygplanskrasch. Det krävs analys av en hel del data för att fastställa sannolikheten/chanserna för händelser och för att göra det så exakt som möjligt.

I skolan kommer eleverna att göra förutsägelser baserade på enkla experiment. Till exempel kastar de tärning för att avgöra hur ofta de kommer att slå en 4:a. (1 på 6) Men de kommer också snart att upptäcka att det är mycket svårt att förutsäga med någon form av precision eller säkerhet vad resultatet av ett givet kast kommer att vara. De kommer också att upptäcka att resultaten kommer att bli bättre när antalet försök växer. Resultaten för ett lågt antal försök är inte lika bra som resultaten är för ett stort antal försök.

Med sannolikhet som sannolikheten för ett utfall eller en händelse, kan vi säga att den teoretiska sannolikheten för en händelse är antalet utfall av händelsen dividerat med antalet möjliga utfall. Därav tärningen, 1 av 6. Vanligtvis kommer matematikläroplanen att kräva att eleverna genomför experiment, bedömer rättvisa, samlar in data med olika metoder, tolkar och analyserar data, visar data och anger regeln för sannolikheten för resultatet .

Sammanfattningsvis handlar sannolikhet om mönster och trender som uppstår i slumpmässiga händelser. Sannolikhet hjälper oss att avgöra sannolikheten för att något ska hända. Statistik och simuleringar hjälper oss att bestämma sannolikheten med större noggrannhet. Enkelt uttryckt kan man säga att sannolikheten är studiet av slumpen. Det påverkar så många aspekter av livet, allt från jordbävningar som inträffar till att dela en födelsedag. Om du är intresserad av sannolikhet, kommer fältet i matte du vill ägna dig åt datahantering och statistik.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?