Sätt att avgöra om något är en funktion

Funktioner är relationer som härleder en utdata för varje ingång, eller ett y-värde för vilket x-värde som helst som infogas i ekvationen. Till exempel, ekvationerna:

y = x + 3 text{ och } y = x^3 – 1

är funktioner eftersom varje ​x

​-värde ger ett annat ​y​-värde. I grafiska termer är en funktion en relation där de första talen i det ordnade paret har ett och endast ett värde som sitt andra nummer, den andra delen av det ordnade paret.

Undersöka beställda par

Ett beställt par är en punkt på en ​x​-​y​ koordinatdiagram med ett x- och y-värde. Till exempel är (2, −2) ett ordnat par med 2 som ​x

​-värde och −2 som ​y

​-värdet. När du får en uppsättning ordnade par, se till att inget ​x

​-värde har mer än ett ​y

​-värde kopplat till det. När de ges uppsättningen av beställda par , du vet att detta inte är en funktion eftersom ett ​x

​-värde – i det här fallet – 2, har mer än ett ​y

​-värde. Den här uppsättningen av ordnade par [( −2, 4), ( −1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)] är dock en funktion eftersom ett ​y

​-värde tillåts ha mer än ett motsvarande ​x

​-värde.

Lösa för Y

Det är relativt enkelt att avgöra om en ekvation är en funktion genom att lösa för ​y

​. När du får en ekvation och ett specifikt värde för ​x

​, ska det bara finnas en motsvarande ​y

​-värde för det ​x​-värde. Till exempel

y = x + 1

är en funktion eftersom ​y

​ kommer alltid att vara ett större än ​x

​. Ekvationer med exponenter kan också vara funktioner. Till exempel:

y = x^2 – 1

är en funktion; även om ​x

​-värdena 1 och −1 ger samma y-värde (0), är det det enda möjligt ​y

​-värde för var och en av dessa ​x​-värden. Dock:

y^2 = x + 5

är inte en funktion; om du antar att ​x

​ = 4, då

y^2 = 4 + 5 = 9 \ y^2 = 9

har två möjliga svar (3 och −3).

Vertikal linjetest

Att avgöra om en relation är en funktion på en graf är relativt enkelt genom att använda vertikallinjetestet. Om en vertikal linje korsar relationen på grafen endast en gång på alla platser, är relationen en funktion. Men om en vertikal linje korsar relationen mer än en gång är relationen inte en funktion. Med vertikallinjetestet är alla linjer utom vertikala linjer funktioner. Cirklar, kvadrater och andra slutna former är inte funktioner, men paraboliska och exponentiella kurvor är funktioner.

Använda ett indata-utdatadiagram

Ett input-outputdiagram visar utdata, eller resultatet, för varje input eller originalvärde. Varje input-output-diagram där en ingång har två eller flera olika utgångar är inte en funktion. Till exempel, om du ser siffran 6 i två olika inmatningsutrymmen, och utgången är 3 i ett fall och 9 i ett annat, är relationen inte en funktion. Men om två olika ingångar har samma utdata, är det fortfarande möjligt att relationen är en funktion, speciellt om kvadratiska tal är inblandade.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?