Skillnaden mellan linjära ekvationer och linjära olikheter

Algebra är den indelning av matematik som handlar om operationer och relationer. Dess fokusområden sträcker sig från att lösa ekvationer och ojämlikheter till grafiska funktioner och polynom. Algebras komplexitet växer med ökande variabler och operationer, men den börjar sin grund i linjära ekvationer och ojämlikheter.

TL;DR (Too Long; Har inte läst)

De viktigaste skillnaderna mellan linjära ekvationer och olikheter inkluderar antalet möjliga lösningar och hur de är grafiska.

Linjära ekvationer

En linjär ekvation är vilken ekvation som helst som involverar en eller två variabler vars exponenter är en. I fallet med en variabel finns en lösning för ekvationen. Till exempel, med

2x = 6

x

​ kan bara vara 3.

Linjära ojämlikheter

En linjär olikhet är varje påstående som involverar en eller två variabler vars exponenter är en, där olikhet snarare än jämlikhet är i fokus. Till exempel med

3y < 2

”<" representerar mindre än och lösningsmängden inkluderar alla tal

y < 2/3

Ekvationslösningar

En uppenbar skillnad mellan linjära ekvationer och ojämlikheter är lösningsmängden . En linjär ekvation av två variabler kan ha mer än en lösning.

Till exempel med

x = 2y + 3

(5, 1), sedan (3, 0) och (1, -1) är alla lösningar på ekvation.

I varje par, ​x

​ är det första värdet och ​

y

​ är det andra värdet. Dessa lösningar faller dock på den exakta linjen som beskrivs av

y = frac{1}{2} x – frac{3}{2}

Ojämlikhetslösningar

Om ojämlikheten var

x > 2y + 3

flera lösningar skulle finnas, till exempel ( 3, -1), (3, -2), (3, -3) och många andra, där mer än en lösning kan finnas för samma värde av ​x

​ eller samma värde på ​y​ endast för ojämlikheter. Det första talet i varje par är ​x

​-värdet och det andra är ​y

​-värdet.

Graph Lines

Grafen över linjära olikheter inkluderar en streckad linje om de är större än eller mindre än men inte lika med. Linjära ekvationer, å andra sidan, inkluderar en heldragen linje i varje situation. Dessutom inkluderar linjära olikheter skuggade områden medan linjära ekvationer inte gör det.

Ekvationskomplexitet

Komplexiteten hos linjära olikheter uppväger komplexiteten hos linjära ekvationer. Medan den senare involverar enkel lutning och skärningsanalys, innebär den förra (linjära olikheter) också att bestämma var du ska skugga i grafen när du redogör för den ytterligare uppsättningen lösningar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?