Ta reda på vad skevheten hos en exponentiell distribution är

Vanliga parametrar för sannolikhetsfördelning inkluderar medelvärde och standardavvikelse. Medelvärdet ger ett mått på mitten och standardavvikelsen talar om hur utspridd fördelningen är. Utöver dessa välkända parametrar finns det andra som uppmärksammar andra särdrag än spridningen eller mitten. Ett sådant mått är skevhet. Skevhet ger ett sätt att fästa ett numeriskt värde till asymmetrin i en fördelning .​

En viktig fördelning som vi kommer att undersöka är exponentialfördelningen. Vi kommer att se hur man bevisar att skevheten i en exponentialfördelning är 2 .

Exponentiell sannolikhetstäthetsfunktion

Vi börjar med att ange sannolikhetstäthetsfunktionen för en exponentialfördelning tion. Dessa distributioner har var och en en parameter, som är relaterad till parametern från den relaterade Poisson-processen. Vi betecknar denna fördelning som Exp(A), där A är parametern. Sannolikhetstäthetsfunktionen för denna fördelning är:

f(

x) =

e

x/A/A, där x är icke-negativ.

Här e är den matematiska konstanten e

vilket är ungefär 2,718281828. Medelvärdet och standardavvikelsen för exponentialfördelningen Exp(A) är båda relaterade till parametern A. I själva verket är medelvärdet och standardavvikelsen båda lika med A.

Definition av skevhet

Skevhet definieras av ett uttryck relaterat till det tredje ögonblicket om betyda. Detta uttryck är det förväntade värdet:

E[(X – μ)33] = (E [X3] – 3μ E[X2] + 3μ2

E[X] – μ3

)/σ3 = (E[X3] – 3μ(σ2

– μ3

)/σ3.

Vi ersätter μ och σ med A, och resultatet blir att skevheten är E[X3] / A3 – 4.

Allt som återstår är att räkna ut det tredje momentet om ursprunget. För detta måste vi integrera följande:

0

x

3 f

(

x

) d

x.

Denna integral har en oändlighet för en av sina gränser. Således kan den utvärderas som en felaktig integral av typ I. Vi måste också bestämma vilken integrationsteknik som ska användas. Eftersom funktionen att integrera är produkten av en polynom och en exponentiell funktion, skulle vi behöva använda integration av delar. Denna integrationsteknik tillämpas flera gånger. Slutresultatet är att:

E[X3] = 6A3

Vi kombinerar sedan detta med vår tidigare ekvation för skevheten. Vi ser att skevheten är 6 – 4 = 2.

Implikationer

Det är viktigt att notera att resultatet är oberoende av den specifika exponentialfördelning som vi börjar med. Skevheten i exponentialfördelningen beror inte på värdet på parametern A.

Vidare ser vi att resultatet är en positiv skevhet. Det gör att fördelningen är sned åt höger. Detta borde inte komma som någon överraskning när vi tänker på formen på grafen för sannolikhetstäthetsfunktionen. Alla sådana distributioner har y-avsnitt som 1//theta och en svans som går längst till höger i grafen, vilket motsvarar höga värden på variabeln x

.

Alternativ beräkning

Naturligtvis ska vi också nämna att det finns ett annat sätt att beräkna skevhet. Vi kan använda den momentgenererande funktionen för exponentialfördelningen. Den första derivatan av den momentgenererande funktionen utvärderad till 0 ger oss E[X]. På liknande sätt ger tredjederivatan av den momentgenererande funktionen när den utvärderas till 0 oss E(X

3

].

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Varför byggdes berlinmuren?

  • Utforska Rom under en weekend!

  • Snus: En Historisk Genomgång

  • Hur många guldrusher fanns det på 1800-talet?

  • Vad är den antika sidenvägen?

  • Historien om kalsonger: Från Antiken till moderna stilar