Transcendentalismens kvinnor

01

av 11

Margaret Fuller

Stockmontering / Getty Images

Introducerad till Ralph Waldo Emerson av den engelska författaren och reformatorn Harriet Martineau, Margaret Fuller blev en nyckelmedlem i den inre cirkeln. Hennes samtal (utbildade kvinnor i Boston-området diskuterar intellektuella frågor), hennes redaktörskap för The Dial

, och hennes inflytande på Brook Farm var alla viktiga delar av den transcendentalistiska rörelsens utveckling.

02

av 11

Elizabeth Palmer Peabody