Undervisningsidéer och lektioner för antal och operationer i bas tio

01

av 04

Undervisningsstrategi 1

D. Russell

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-1″ data-tracking-container=”true”/>

D. Russell

Vad du behöver

Isglaspinnar, papperstallrikar med olika nummer på från 10 till 19 och tvinnade knytband eller resårer.

Vad ska man göra
Låt barn representera siffrorna på papperstallrikarna genom att sätta grupper om 10 popsicle sticks tillsammans med en twist tie eller ett elastiskt band och sedan räkna på för resten av antalet pinnar som behövs. Fråga dem vilket nummer de representerade och låt dem räkna det för dig. De måste räkna gruppen 1 som 10 och sedan vidröra varje popsicle stick räkna uppåt (11, 12, 13 som börjar på 10, inte en) för resten av numret.

Denna aktivitet måste upprepas ofta för att bygga flyt.

02

av 04

Undervisningsstrategi 2

D. Russell

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-5″ data-tracking-container=”true”/>

D. Russell

Vad du behöver
Markörer och flera papperslappar med olika nummer mellan 10 och 19.

Vad ska man göra

Be eleverna att göra prickar på pappret för att representera numret. Be dem sedan att ringa in 10 av prickarna. Gå igenom de utförda uppgifterna genom att låta eleverna säga att 19 är en grupp på 10 och 9 till. De ska kunna peka på gruppen på tio och räkna på från 10 med var och en av de andra prickarna (10, 11, 12, 13, 14, 15, därför är 15 en grupp på tio och 5 ettor.

Återigen, denna aktivitet måste upprepas under flera veckor för att se till att flyt och förståelse uppstår.

(Denna aktivitet kan även göras med klistermärken.)

03

av 04

Undervisningsstrategi 3

D. Russell

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-9″ data-tracking-container=”true”/>

D. Russell

Vad du behöver

En bordstablett av papper med två kolumner. Överst i kolumnen ska det vara en 10 (vänster sida) och en 1 (höger sida). Markörer eller kritor kommer också att behövas.
Vad ska man göra
Ange ett tal mellan 10 och 19 och be eleverna ange hur många tior som behövs i tiotalskolumnen och hur många behövs i kolumnen ettor. Upprepa processen med olika siffror.

Denna aktivitet måste upprepas under en period av veckor för att skapa flyt och förståelse.

Skriv ut bordstabletten i PDF

04
av 04

Undervisningsstrategi 4

D. Russell

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-14″ data-tracking-container=”true”/>

D. Russell

Vad du behöver

10 ramremsor och kritor

Vad ska man göra

Identifiera ett tal mellan 11 och 19, fråga eleverna och färglägg sedan 10-remsan en färg och numret som behövs i nästa remsa för att representera siffran.

10 ramar är extremt värdefulla att använda med unga elever, de ser hur siffror komponeras och bryts ner och ger fantastiska bilder för att förstå 10 och räkna med från 10.

Skriv ut de 10 ramarna i PDF

]”>