Utför beräkningar med Norm.Dist och Norm.S.Dist i Excel

Nästan alla statistiska programpaket kan användas för beräkningar av en normalfördelning, mer känd som en klockkurva. Excel är utrustad med en mängd statistiska tabeller och formler , och det är ganska enkelt att använda en av dess funktioner för en normalfördelning. Vi kommer att se hur du använder funktionerna NORM.DIST och NORM.S.DIST i Excel.

Normalfördelningar

Det finns ett oändligt antal normalfördelningar. En normalfördelning definieras av en viss funktion där två värden har bestämts: medelvärdet och standardavvikelsen. Medelvärdet är vilket reellt tal som helst som anger fördelningens centrum. Standardavvikelsen är ett positivt reellt tal som är ett mått av hur spridd fördelningen är När vi väl känner till värdena o f medelvärdet och standardavvikelsen har den speciella normalfördelningen som vi använder bestämts helt.

Standardnormalfördelningen är en speciell fördelning av det oändliga antalet normalfördelningar. Standardnormalfördelningen har ett medelvärde på 0 och en standardavvikelse på 1. Vilken normalfördelning som helst kan standardiseras till standardnormalfördelningen med en enkel formel. Det är därför, vanligtvis, den enda normalfördelningen med tabellerade värden är standardnormalfördelningen. Denna typ av tabell kallas ibland för en tabell med z-poäng.

NORM.S.DIST

Den första Excel-funktionen som vi kommer att undersöka är funktionen NORM.S.DIST. Denna funktion returnerar standardnormalfördelningen. Det krävs två argument för funktionen: ”z” och ”kumulativ.” Det första argumentet för z är antalet standardavvikelser från medelvärdet. Så, z = -1,5 är en och en halv standardavvikelse under medelvärdet. z-poängen för z = 2 är två standardavvikelser över medelvärdet.

Det andra argumentet är ”kumulativt”. Det finns två möjliga värden som kan anges här: 0 för värdet på sannolikhetstäthetsfunktionen och 1 för värdet på den kumulativa fördelningsfunktionen. För att bestämma arean under kurvan kommer vi att vilja ange en 1 här.

Exempel

För att hjälpa dig förstå hur den här funktionen fungerar kommer vi att titta på ett exempel. Om vi ​​klickar på en cell och anger =NORM.S.FÖRD(.25, 1), kommer cellen efter att ha tryckt på Enter att innehålla värdet 0,5987, som har avrundats till fyra decimaler. Vad betyder det här? Det finns två tolkningar. Den första är att arean under kurvan för z mindre än eller lika med 0,25 är 0,5987 . Den andra tolkningen är att 59,87 procent av arean under kurvan för standardnormalfördelningen uppstår när z är mindre än eller lika med 0,25.

NORM.DIST

Den andra Excel-funktionen som vi kommer att titta på är NORM.DIST-funktionen. Denna funktion returnerar normalfördelningen för ett specificerat medelvärde och standardavvikelse. Det krävs fyra argument för funktionen: ”x, ”mean”, ”standard avvikelse” och ”kumulativ”. Det första argumentet för x

är det observerade värdet av vår fördelning. Medelvärdet och standardavvikelsen är självförklarande. Det sista argumentet för ”kumulativ” är identiskt med det för NORM.S.DIST-funktionen.

Exempel

För att hjälpa dig förstå hur den här funktionen fungerar kommer vi att titta på ett exempel. Om vi ​​klickar på en cell och anger =NORM.FÖRD(9, 6, 12, 1), kommer cellen att innehålla värdet 0,5987 efter att ha tryckt på Enter, som har avrundats till fyra decimaler. Vad betyder det här?

Argumentens värden säger att vi arbetar med normalfördelningen som har ett medelvärde av 6 och en standardavvikelse på 12. Vi försöker bestämma vilken procentandel av fördelningen som sker för x mindre än eller lika med 9. På motsvarande sätt vill vi ha arean under kurvan för just denna normalfördelning och till vänster om den vertikala linjen x

= 9.

NORM.S.DIST vs NORM.DIST

Det finns ett par saker att notera i ovanstående beräkningar. Vi ser att resultatet för var och en av dessa beräkningar var identiskt. Detta beror på att 9 är 0,25 standardavvikelser över medelvärdet av 6. Vi kunde först ha konverterat x

= 9 till ett z-poäng på 0,25, men programvaran gör detta åt oss.

En annan sak att notera är att vi verkligen inte behöver båda dessa formler . NORM.S.DIST är ett specialfall av NORM.DIST. Om vi ​​låter medelvärdet vara lika med 0 och standardavvikelsen lika med 1, så matchar beräkningarna för NORM.DIST. NORM.S.DIST. Till exempel NORM.FÖRD(2, 0, 1, 1) = NORM.S.FÖRD(2, 1).

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Varför byggdes berlinmuren?

  • Utforska Rom under en weekend!

  • Snus: En Historisk Genomgång

  • Hur många guldrusher fanns det på 1800-talet?

  • Vad är den antika sidenvägen?

  • Historien om kalsonger: Från Antiken till moderna stilar