Vad är absorption? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder absorption?

Absorption är ett kemiskt eller fysikaliskt fenomen där molekyler, atomer och joner i ämnet som absorberas går in i bulkfasen (gas, vätska eller fast) av materialet i vilket det tas upp. Absorption är det tillstånd där något blandas eller absorberas helt i ett annat ämne.

Kunskaper.se Explains Absorption

Absorptionsprocessen är helt annorlunda än adsorption och bör inte förväxlas. I adsorptionsprocessen ansamlas en vätska eller gas på en flytande eller fast yta och bygger en atomär eller molekylär film. Men i absorptionsprocessen går ett ämne genom diffusion till ett fast ämne eller en vätska för att producera en lösning (dvs molekyler som genomgår absorption tas upp av volymen, inte av ytan).

I absorptionsprocessen fångar och omvandlar ett ämne energi, vilket kan göra att metaller korroderar. Därför sker korrosion av metall i sura miljöer på grund av oxidation och andra reduktioner. Oxidationsreaktionerna sker vid anoden där metallen förlorar sina elektroner till omgivningen och absorberas i lösningen i form av positiva joner till katoden. Elektroner går förlorade från anodområdet och absorberas i joner vid katodområdet. Det finns en tendens för metall att korrodera vid anodområdet eftersom elektronerna frigörs från anoden, och katodiska reaktioner som syreabsorption, elektroplätering och väteutveckling äger rum som ökar korrosionsreaktionerna i hårda sura eller vattenhaltiga miljöer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?