Vad är aceton? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder aceton?

Aceton är en organisk förening med kemisk formel (CH3)

2CO. Det används vanligtvis som lösningsmedel för rengöring av ytan på metaller för metallografisk undersökning. Det är en färglös och brandfarlig vätska.

Efter korrosionstestning används aceton för att rengöra provets tvärsnitt för ytundersökning av beläggning. Rengöring görs genom att sänka ner provet i acetonlösningen där ytpartiklarna avlägsnas.

  Kunskaper.se förklarar Aceton

  Rätt ytbehandling av metall är ett viktigt steg för att skapa en korrekt bindning under metallbeläggningsprocessen. Många ytor kan se rena ut med blotta ögat, men mikroskopisk undersökning kan avslöja ytföroreningar.

  Flera lager av föroreningar kan finnas på en yta. Allmänna föroreningar inkluderar:

    Damm

   Smuts

  Lösa partiklar

Ytoljor

 • Fett

  Under detta ligger ett lager som sitter stadigt på ytan . Detta kan bestå av rost, oxidfilmer eller andra tillsatser. Dessa föroreningar skapar problem samtidigt som de bildar en stark bindning, varför ytbehandling är ett så viktigt steg i beläggningsprocessen.

  Aceton kan lösa upp dessa föroreningar från ytan av vilken metall som helst. Den rengör och förbereder metallytor före sandblästring, beläggning eller korrosionsskydd.

  Lösningsmedel används normalt för att avlägsna oönskat material från metall- och legeringsytor. Fördelarna med att använda aceton som lösningsmedel inkluderar:

   Låg toxicitet

  • Säkrare att använda

  • Avdunstar lätt

   Billigt

  • Mindre reglerad
  • Vattenlöslig
  • Effektiv
  • Detta gör aceton till ett idealiskt val som lösningsmedel. Aceton är dock brandfarligt, så det måste hanteras försiktigt.

   Lämna ett svar

   Relaterade Inlägg

   • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

   • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

   • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

   • Kemisk formel för propan

   • Plasmas egenskaper

   • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?