Vad är Acid Cleaning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sur rengöring?

Surrengöring avser processen att rengöra korrosionsprodukter med sura lösningar. Rengöringsmedel, vanligtvis vattenlösningar, kan vara neutrala, alkaliska eller sura till sin natur.

Sura rengöringsmedel används för att avlägsna avlagringar och andra oorganiska avlagringar. Normalt inkluderar de aktiva ingredienserna i sådana lösningar kelatbildare och mineralsyror tillsammans med korrosionsinhibitorer och ytaktiva ämnen.

En syrarengöring kan också kallas ett syrabad eller syraetsning.

Kunskaper.se förklarar syrarengöring

Syrrengöring är en användbar metod för att rengöra material och tvätta bort korroderade delar. Bland de vanligaste rengöringsmedlen är saltsyra, även känd som muriatinsyra. Detta ämne används ofta för rengöring av betong såväl som pooler.

Andra ämnen som kan användas är ättika, speciellt för hårda ytor. Detta kan i hög grad hjälpa till att ta bort ansamlingar av kalciumavlagringar. Ett annat surt rengöringsmedel inkluderar svavelsyra som kan tillsättas avloppsrengöringsmedel för att eliminera tilltäppningar i rör genom att lösa upp proteiner, fett samt andra element som orsakar blockering.

Dessutom syrliga rengöringsmedel kan vara mycket fördelaktigt vid rengöring av korroderade batterier. När den yttre delen av korroderade batterier börjar sippra ut, lyckas batteriet inte etablera kontakt, vilket påverkar batteriets förmåga att driva en enhet.

Det måste dock noteras att sura rengöringsmedel kan orsaka skador på huden. Därför bör lämplig skyddsutrustning såsom handskar användas under hela processen för att förhindra brännskador och andra skador.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?