Vad är Acid Gas Removal (AGR)? – Definition från Kunskaper.se

 1. Ordbok
 2. Procedurer
 3. Allmänna procedurer
 4. Avlägsnande av sura gaser ( AGR)

Senast uppdaterad: 29 oktober 2017

Vad betyder sura gasavlägsnande (AGR)?

Acid gasavlägsnande avser en industriell gasrening förfarande som används för att avlägsna vätesulfid (H2
S) och koldioxid ( CO2
) från mineraltillgångar.

Avlägsnande av sur gas innebär användning av vattenhaltiga lösningar (aminer) som reagerar med den befintliga blandningen. Denna praxis är avgörande eftersom svavelväte främjar korrosion av alla metallprocesskärl som det är inrymt eller transporterat i.

Avlägsnande av sur gas kan också kallas gassötning, aminskrubbning eller amingasbehandling .

Kunskaper.se förklarar sura gasborttagning (AGR)

Acid gasborttagning är en allmänt använd praxis inom petroleumindustrin för att minska vätesulfidhalten i petroleumslutprodukter. Råolja med en hög koncentration av svavelväte kallas sur, medan råolja med en låg koncentration av vätesulfid kallas sweet.

Svavelväte är extremt giftigt för människor och miljö. Höga vätesulfidnivåer i slutliga petroleumprodukter avråds starkt av flera standarder för utvinning av mineraltillgångar.

Synonymer

Aminskrubbning, gassötning, amingasbehandling

Relaterad läsning

  • OTC 2015 en industrikraftmässa trots Låga oljepriser
  • Ny reparation på plats av läckande oljetankar löser underhållsdilemma
  • Introduktion till hantering av intern korrosion i processkärl
  • )

  • Industriexperter diskuterar korrosionshantering för undervattensrörledningar
  • Fjärrövervakningssystem för korrosion inom olje- och gasindustrin
  • De 6 korrosiva komponenterna som Kan hittas i råolja

  Taggar

  Korrosionsförebyggande olja och gasKorrosionsinhibitorer Ämne e Modifieringsförfaranden Korrosionsförebyggande verktyg Materialändring Allmänna förfaranden

  Trendartiklar

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?