Vad är Active Path Dissolution? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder aktiv vägupplösning?

Aktiv vägupplösning är ett materialfel på grund av spänningskorrosionssprickning (SCC) som kännetecknas av korrosionsförloppet längs en intermolekylär väg av minst motstånd med höga koncentrationer av draghållfasthet.

Kunskaper.se förklarar aktiv vägupplösning

Aktiv vägupplösning kännetecknas av den signifikant ökade korrosionshastigheten längs en intergranulär undersektion eller gräns som uppvisar en känslighet över genomsnittet till korrosion. Sådana granulära gränser på molekylär nivå inom metaller tenderar att uppvisa segregering av orena element, medan bulkskiktet av materialet innehåller en passiv tendens. Detta gör det svårare för passivering och skydd av bulkmaterialet.

Detta är fallet när austenitiskt rostfritt stål sensibiliseras av kromkarbid längs dess korngräns. Den lokala kromkoncentrationen vid korngränsen är utarmad, vilket orsakar mindre passivering. Detta resulterar i att spaltkorrosion bildas vid korngränsen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?