Vad är adhesion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder adhesion?

Adhesion hänvisar till sannolikheten för två olika ytor eller molekyler att attrahera och/eller förena sig med varandra. Det är nyckelegenskapen för att bestämma effektiviteten av korrosionsskyddsmetoder såsom beläggningar. Större vidhäftning mellan beläggningen och applikationens yta ökar skyddsgraden.

Kunskaper.se förklarar adhesion

Adhesion påverkas av fem huvudmekanismer: mekanisk, kemisk, dispersiv, elektrostatisk och diffusiv. Varje mekanism är närvarande beroende på miljön i vilken vidhäftning sker. Mer än en mekanism kan finnas i ett givet system eller program.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?