Vad är adsorption? – Definition från Kunskaper.se

 1. Ordbok
 2. Vetenskapliga egenskaper
 3. Kemiska egenskaper
 4. Adsorption

Senast uppdaterad: 12 september 2017

Vad betyder adsorption?

Adsorption är adhesionen av atomer i vätske- eller gasfasen till ytan av ett annat material . Under adsorptionen klamrar sig ett tunt lager av atomer fast vid ett materials yta; detta tunna skikt kallas adsorbat. Materialytan som fästs på är känd som adsorbenten.

Adsorption används för en mängd olika applikationer. Adsorption och dess omvända process, desorption, används för att separera olika grundämnen under kromatografi. Aktivt kol används ofta för att filtrera vatten och flera andra typer av vätskor. Zeoliter används för att rena naturgas. Adsorption är också en process som ofta används för att tillhandahålla materialbeläggningar som förbättrar prestandan eller förhindrar korrosion.

Kunskaper.se Explains Adsorption

Adsorption och absorption är två processer som ofta förväxlas med varandra. Även om de är fonetiskt lika, är den faktiska processen som genomgår i var och en ganska olika. Adsorption är en process där atomer i vätske- eller gasfasen fäster vid ett materials yta. Absorption är när atomer kommer in i en kropp av ett annat material och uppslukas av det. Absorption handlar om volym, adsorption handlar om yta.

Det finns många olika typer av adsorbenter och adsorbater. Även om ett givet adsorbat kan vidhäfta bra till en adsorbent, kanske det inte gör det med en annan typ av adsorbent. Sannolikheten och graden av vidhäftning är situationsberoende. Exempel på adsorbenter inkluderar:

 • Zeoliter
 • Biomaterial
 • Harts
 • Aktiverat kol
 • Aktiverad aluminiumoxid
 • Kiselgel

Relaterad läsning

 • Anti-korrosionsbeläggningar för olika serviceexponeringar
 • Otydligheter vid fastställandet av om 'Specificerad DFT' har uppnåtts
 • 5 nyckelfrågor om korrosion i kolavskiljningsanläggningar
 • Tightline: Identifierande begränsning Villkor för beläggningsspecifikation
 • Ifrågasättande av aktuella metoder för att definiera korrekt beläggningsytprofil (Del 1)
 • Inverkan av minsta och maximala DFT-värden på beläggningsprestanda

Taggar Förebyggande beläggningar Ytmodifiering Vetenskapliga egenskaper Ämnesmodifiering Frätande processFysiska egenskaper Kemi cal Property Coatings

Trending Articles

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?