Vad är Advanced Hybrid Epoxy Novolac? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 20 mars 2017

Vad betyder Advanced Hybrid Epoxy Novolac?

Detta är ett system med hög kiseldioxidrenhet och högt fast hartssystem med en reducerad mängd klorid och andra rörliga joner (natrium eller kalium). Det används i formmassa som används i ett eller två beläggningssystem för att appliceras som betong- och stålfoder i tuffa miljöer som petroleumindustrin. Det ger ett långsiktigt och hållbart skydd mot korrosion och oxidation under nedsänkningsförhållanden.

Kunskaper.se förklarar Advanced Hybrid Epoxy Novolac

Det används med härdare för att ge polymerer med bättre kemisk beständighet och höga värmeavböjningstemperaturer. Den tillhandahåller tjockfilmade målningssystem med följande egenskaper:

 • Designad med låg lukt- och VOC-överensstämmelse
 • Beständighet mot kemiska angrepp från andra organiska föreningar
 • Hög nötnings- och slaghållfasthet
 • Snabbhärdning vid omgivningstemperatur eller över daggpunkt och 50 % luftfuktighet
 • Förbättrad användbarhet och enkel applicering med borste, rulle och spray
  1. Självsugande och utjämningsförmåga
  2. Förbättrad vidhäftning och stabilitet vid hög temperatur
  3. Den kan användas där det är hög trafik och ett fysiskt krav på långvarigt skydd av materialytor från kemikalieexponering. Dess överlägsna kvaliteter gör att den kan användas i exteriöra och interiöra foderapplikationer. Dess applicering i toppbeläggningen kräver ett substrat som är väl förberett och rengjort från föroreningar.

 • Relaterad läsning

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?