Vad är akryl? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder akryl?

Akryl är ett syntetiskt harts och en mild alkalisk polymersubstans (metylisobutylketon) som används för att göra högkvalitativa och hållbara akrylbeläggningar eller målningar. Den klassificeras enligt applikation. Dess utmärkta egenskaper gör den användbar inom bearbetnings- och bilindustrin som en ingrediens och bas i korrosionsförebyggande ämnen som lösningsmedelsburna eller vattenbaserade beläggningar, som kan användas på plaster och byggmaterial.

Kunskaper.se förklarar akryl

Vidhäftningen av beläggningar eller färger gjorda av akrylharts åstadkoms med ett tvärbindningssystem. Tvärbindningen förbättras genom användning av tillsatser som estrar, alkoholer, aminosyror och andra beläggningskolväten. Den har följande skyddsegenskaper:

 • Transparent, glänsande utseende och färgstabilitet
 • Relativt bra väder-, kemikalie-, värme- och lösningsmedelsbeständighet
 • Arbetsbar och flexibilitet
 • Överlägsen fysisk hårdhet och god vidhäftning
 • Snabbtorkande och pigmentdispenserbarhet vid omgivningstemperatur
 • Akrylharts är tillverkad av vatten- baserade akrylpolymerer genom lösnings- eller suspensionspolymerisation; därför kan det vara en vätska eller fast när den används. Den har utvecklats för att minimera spridning och utsläpp av kolväten; alltså minskningen av innehållet av flyktiga organiska ämnen. Ingredienserna som används för att tvärbinda akrylharts kommer att bestämma egenskaperna hos det korrosionsskyddande ämne som används för beläggningsändamål.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?