Vad är aktiveringsenergi? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder aktiveringsenergi?

Aktiveringsenergi är ett begrepp som används inom kemi som introducerades av forskaren från Sverige som heter ”Svante Arrhenius” 1889. Aktiveringsenergin är minimum mängd energi som krävs av kemiska reaktanter för att genomgå en kemisk reaktion. Aktiveringsenergi definieras också som minsta möjliga energi som krävs för att initiera en kemisk reaktion.

Kunskaper.se förklarar aktiveringsenergi

Aktiveringsenergin uttrycks med symbolen “Ea

” och mäts i kL/mol eller kcal/mol. Per Svante Arrhenius är ekvationen för aktiveringsenergi:

K = A xe– Ea / RT

Där K är koefficienten för reaktionshastigheten

A är frekvensfaktorn

R är den universella gaskonstanten

T är temperaturen i Kelvin och

Ea är aktiveringsenergin

I övergångstillståndsteorin beskrivs aktiveringsenergi som skillnaden mellan den kemiska reaktantens atomer eller molekyler i övergångstillstånd och de av atomer eller molekyler av de kemiska reaktanterna i initialtillståndet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?