Vad är aktiveringskontrollerad korrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder aktiveringskontrollerad korrosion?

Aktiveringskontrollerad korrosion är en typ av korrosion som uppstår från aktiveringspolarisering. Aktivering är förändring av en passiv yta på en metall till ett kemiskt aktivt tillstånd.

Aktiveringspolarisering är vanligtvis en kontrollerande faktor under korrosion i media som innehåller höga koncentrationer av aktiva ämnen eller starka syror . Blandad potentialteori kan användas för att förklara aktiveringskontrollerad korrosion.


Kunskaper.se förklarar aktiveringskontrollerad korrosion

Korrosion är en aktiveringskontrollerad kemisk reaktion, vars hastighet i hög grad påverkas av temperaturen. Typiskt ökar korrosionshastigheten avsevärt när temperaturen ökar. Aktiveringspolarisation är vanligtvis den styrande faktorn under korrosion i starka syror.

Den ökade korrosionshastigheten är ett resultat av ökad aktiveringsenergi för kemiska och elektrokemiska reaktioner, ökade diffusionshastigheter i elektrolyten och ökad transport genom elektrolyten eller miljön och över filmer som kan bildas på metallytan. Om en korrosionsreaktion är aktiveringskontrollerad, har omrörning eller ökad omrörning ingen effekt på korrosionshastigheten.

Aktiveringsöverpotential styr elektrodreaktionen vid en låg reaktionshastighet. Den katodiska reaktionen 2H+ + 2e- = H2 är, i syralösningen, en av de processer som styrs av aktiveringen överpotential. Aktiveringsöverpotentialen varierar med typen av metall och det elektrolytiska tillståndet. I de flesta fall styrs metallupplösning och metalljonavsättning av aktiveringsöverpotentialen.

För rent aktiveringskontrollerade processer kan varje reaktion beskrivas med en rät linje på en potential, E kontra logström, Log i plot, med positiva Tafel-lutningar för anodiska processer och negativa Tafel-lutningar för katodiska processer. Blandad potentialteori kan användas för att förklara fall där korrosionsprocesser är rent aktiveringskontrollerade eller fall där koncentration styr minst en av korrosionsprocesserna.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?