Vad är aktivitetsserien? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder aktivitetsserier?

Aktivitetsserien är en typ av beställningssystem för element, som rangordnar hur reaktivt ett visst element är i förhållande till andra element. Aktivitetsserien bestämmer reaktivitetsnivån utifrån hur väl ett visst grundämne kan tränga undan vätgas från sura lösningar och vatten.

Aktivitetsserien är ett mycket användbart verktyg vid val av material för en viss applikation.


Kunskaper.se Explains Activity Series

Det är viktigt att veta vilka metaller som är reaktiva och vilka som är mer stabila. Att hänvisa till aktivitetsserien kan hjälpa till att säkerställa att rätt material väljs och att inga oönskade reaktioner inträffar.

Kalium och litium ligger nära toppen av aktivitetsserien, vilket betyder att de är mer sannolikt att reagera än element nära botten av serien. De är också mer benägna att korrosion. Guld och platina ligger nära botten av listan; deras förmåga att motstå reaktion är en del av anledningen till att de är så värdefulla.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?