Vad är AL6XN? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder AL6XN?

AL6XN är ett superaustenitiskt rostfritt stål med låg kolhalt och hög molybdenhalt med utmärkt motståndskraft mot korrosion, hög hållfasthet, god formbarhet och svetsbarhet. Den innehåller höga halter av molybden, krom och kväve, vilket bidrar till dess totala motståndskraft mot korrosion och gör den lämplig för en lång rad korrosiva miljöer. Legeringen finns i en mängd olika former inklusive plåt, plåtar, remsor, tråd, stänger och mer.

AL6XN-legeringen identifieras som N08367 av Unified Numbering System (UNS).

Kunskaper.se förklarar AL6XN

AL6XN-legeringen innehåller mellan 23,5 och 25,5 % nickel, 20 till 22 % krom, 6 till 7 % molybden, 0 till 0,03 % kol och 0,18 till 0,25 % kväve. De andra legeringsämnena inkluderar mangan – 0 till 2 %, kisel – 0 till 1 %, fosfor – 0 till 0,04 %, Svavel –0 till 0,03 %, Koppar – 0 till 0,75 %, medan järnet tar upp resten av cirka 47 % .

Krom, molybden och kväve förbättrar motståndskraften mot gropkorrosion medan nickel och molybden ökar motståndskraften mot klorid-spänningskorrosion. Kvävet ökar draghållfastheten till en högre nivå jämfört med de vanliga austenitiska rostfria stålen.

Legeringen har god kallformbarhet vilket gör den lätt att dra, böja, pressa eller ev. annan formningsprocess som krävs för att tillverka tillverkade föremål. Böjning över en vass hanform kan dock orsaka sprickbildning i materialet.

AL6XN är formad med standardmetoder, men högre krafter krävs för att deformera den på grund av dess förhöjda hållfasthet. Deformeringen bör följas av spänning eller fullständig glödgning för att bibehålla dess mekaniska egenskaper och korrosionsegenskaper. Långsam kylning av AL6XN-legeringen minskar korrosionsbeständigheten och det är därför nödvändigt att glödga och vattensläcka legeringen efter kallbearbetning.

AL6XN-egenskaper:

  Utmärkt motståndskraft mot allmän korrosion , gropkorrosion och spaltkorrosion i kloridlösningar

 • Praktisk immunitet mot spänningskorrosion i natriumkloridmiljöer
 • Hög styrka
 • Formbar och svetsbar
 • Lägre kostnad än konventionella högnickellegerade rostfria stål

  AL6XN-materialet används i allmänhet under tuffa förhållanden där god hållfasthet och utmärkt motståndskraft mot kloridgropar och spänningskorrosionssprickor krävs . Vanliga industrier inkluderar läkemedel, livsmedelsförädling, bioteknik, kemisk bearbetning, medicin, olja och gas, kraftproduktion och mer. Materialet används i bultar, muttrar och andra fästelement, rör- och rörsystem i destillation, kemiska processtankar, havsvattenvärmeväxlare och annan industriell utrustning.

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?