Vad är algebra och varför måste du ta det?

Enkelt uttryckt handlar algebra om att hitta det okända eller sätta in verkliga variabler i ekvationer och sedan lösa dem. Tyvärr går många läroböcker direkt till reglerna, procedurerna och formler, glömmer att dessa är verkliga problem som löses och hoppar över förklaringen av algebra i dess kärna: använda symboler för att representera variabler och saknade faktorer i ekvationer och manipulera dem på ett sådant sätt att komma fram till en lösning.

Algebra är en gren av matematiken som ersätter siffror med bokstäver, och en algebraisk ekvation representerar en skala där det som görs på ena sidan av skalan också görs på den andra sidan av skalan och talen fungerar som konstanter Algebra kan inkludera reella tal, komplexa tal, matriser, vektorer och många fler former av matematisk representation

Algebrafältet kan ytterligare delas in i grundläggande begrepp som kallas elementär algebra eller den mer abstrakta studien av tal och ekvationer som kallas abstrakt algebra, där den förra används i de flesta matematik, naturvetenskap, ekonomi, medicin och teknik medan den senare oftast endast används i avancerad matematik.

Praktisk tillämpning av elementär algebra

Elementär algebra lärs ut i alla skolor i USA som börjar mellan sjunde och nian och fortsätter långt in i gymnasiet och till och med college. Detta ämne används flitigt inom många områden inklusive medicin och redovisning, men kan också användas för vardaglig problemlösning när det kommer till okända variabler i matematiska ekvationer.

En sådan praktisk användning av algebra skulle vara om du försökte bestämma hur många ballonger du började dagen med om du sålde 37 men fortfarande hade 13 återstående. Den algebraiska ekvationen för detta problem skulle vara x – 37 = 13 där antalet ballonger du började med representeras av x, det okända vi försöker lösa.

Målet i algebra är att ta reda på det okända och för att göra det i detta exempel skulle du manipulera ekvationens skala till isolera x på ena sidan av skalan genom att lägga till 37 på båda sidorna, vilket resulterar i en ekvation av x = 50 vilket betyder att du började dagen med 50 ballonger om du hade 13 efter att ha sålt 37 av dem.

Why Algebra Matters

Även om du inte tror att du behöver algebra utanför de heliga salarna på din genomsnittliga gymnasieskola, hantera budgetar , betala räkningar och till och med bestämma sjukvårdskostnader och planera för framtida investeringar kommer att kräva en grundläggande förståelse för algebra.

Tillsammans med att utveckla kritiskt tänkande, särskilt logik, mönster, problemlösning, deduktiva och induktiva resonemang, förståelse av algebras kärnbegrepp kan hjälpa individer att bättre hantera komplexa problem som involverar siffror, särskilt när de kommer in på arbetsplatsen där verkliga scenarier med okända variabler relaterade till kostnader och vinster kräver att anställda använder algebraiska ekvationer för att bestämma de saknade faktorerna.

I slutändan, ju mer en person kan om matematik, desto större är möjligheten för den personen att lyckas inom tekniken, aktuarien, fysik, programmering eller något annat teknikrelaterat område, och algebra och annan högre matematik är vanligtvis obligatoriska kurser för tillträde till de flesta högskolor och universitet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?