Vad är alkalinitet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder alkalinitet?

Alkalinitet är termen som används för att beskriva den kvantifierbara förmågan hos vattenlösningar att göra syror neutrala. Noggrann mätning av alkalinitet är väsentlig för att bestämma förmågan att neutralisera föroreningar i avloppsvatten eller andra saker, såsom regn.

Korrosion kan ske i vatten med hög alkalinitet. Därför bör åtgärder vidtas för att förhindra att det inträffar.

Kunskaper.se förklarar alkalinitet

Alkalinitet är förmågan att buffra syror. Måttet på alkalinitet är avgörande för att identifiera graden av buffertvatten har genomgått mot plötsliga pH-förändringar. Man bör komma ihåg att alkalinitet inte är en typ av pH, eftersom det hänvisar till nivåerna av vätejoner i en koncentration.

Tillsammans med pH och hårdhet identifierar alkalinitet om en kropp vatten kan korrodera eller orsaka avlagringar. Även om korrosion i allmänhet är ett resultat av lågt pH i vatten, minskar ökad alkalinitet kalciumkarbonatlösligheten, vilket resulterar i avlagringar. Även om kemisk beläggning kan skydda mot korrosion, kan dessa bli farliga när bakterier etablerar sig under skalan. Problemet som då uppstår är mikrobiologiskt inducerad korrosion (MIC).

Alkalinitet, eftersom en av orsakerna till korrosion i vatten bör observeras strikt för att förhindra eventuell påverkan eller negativ effekter som frätande vatten kan medföra för allmänheten och industrin. Förutom frätande VVS-armaturer och rörledningar kan giftigt vatten också vara skadligt för hälsan. Korrosion i vatten bör därför också vara ett stort problem inom industrin.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?