Vad är alkener? – Definition från Kunskaper.se

 1. Ordbok
 2. Ämnen
 3. Kemisk förening
 4. Alkener

   Senast uppdaterad: 2 juni 2020

   Vad betyder alkener?

   Alkener är helt enkelt kolväten som består av kol och väte som sin omedelbara beståndsdel, med två väteatomer för varje kolatom. På grund av närvaron av en dubbelbindning anses alkenerna vara omättade.

   Alkener reagerar med andra monomerer eller elektrofiler för att få mättnad genom att bilda polymerer. Oxidationen av alkenerna kan användas av industrier för att bilda epoxider eller epoxihartser som används i färger som korrosionsinhibitorer. Deras närvaro i råolja hjälper till att förhindra korrosion genom att bilda kovalenta bindningar med andra element som uppmuntrar korrosion.

   Kunskaper.se förklarar Alkenes

   Alkenernas struktur har i grunden en dubbelbindning som består av två typer av bindningar: sigmabindningen och pi-bindningen. Sigmabindningen är den starkaste och kan därför inte lätt påverkas. Pi-bindningen är en svag bindning som har ett par elektroner som tillåts röra sig fritt längs ett föreskrivet område i strukturen.

   pi bindning gör alkenen till en nukleofil, vilket skapar en möjlighet för elektrofiler att attackera den så att alla bindningar är sigmabindningar. Reaktion med metaller kräver jonbindning för att fungera som en korrosionsprocess, därför har alkenerna inte observerbara effekter på metaller. De används inom oljeindustrin för att bilda beläggningar såsom färger för att förhindra korrosion på metalliska material.

    Relaterad läsning

    • Väteblåsbildning och väteförsprödning: orsaker och förebyggande åtgärder
    • Förberedelse av underlag för Korrosionsskydd
    • De 6 frätande komponenterna som kan hittas i råolja
    • De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion
    • Intern korrosion av rörledningar som bär råolja
    • Varför är rostfritt stål korrosionsbeständigt?
     Tagnar

   SubstratOlja och gasÄmnenKemiska egenskaper Kemisk förening Organisk förening

    Populära artiklar

    Lämna ett svar

    Relaterade Inlägg

    • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

    • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

    • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

    • Kemisk formel för propan

    • Plasmas egenskaper

    • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?