Vad är alkyner? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder alkyner?

Alkyner är organiska föreningar som identifieras av minst en trippelbindning i sin ände eller inom sin struktur. Deras antal väteatomer är två gånger kolbeståndsdelen subtraherad med två. Väteatomerna på föreningen kan lätt lossas av ett basmaterial av metall (elektrofil).

Därför hjälper kunskap om de olika alkynernas reaktioner till att förhindra korrosion, vilket kan förekommer alkyner är i kontakt med metall.

Kunskaper.se förklarar alkyner

Precis som alkener innehåller alkynerna överlappningar av kolorbitaler, vilket skapar en svag region mellan kolatomerna. Denna region är där elektronparet är beläget och bindningarna som bildas inom dessa regioner är pi-bindningar. Pi-bindningar är svagare än sigma-bindningar, därför säkerställer alkynernas reaktivitet att sigmabindningarna produceras så att strukturen är stark och stabil.

Alkyner är reaktiva genom att de kan gå genom additions- och reduktionsreaktioner. Surheten hos alkyner kan vara svag, men den additionsreaktion som den genomgår med en metallyta initierar korrosionsprocessen. Vissa typer av alkyner som acetylen eller etyn kan brinna i syre för att bilda vatten och kolmonoxid, som är nödvändigheter för korrosion. Vissa polymerer av alkynerna kan användas som korrosionsinhibitorer (katoder).

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?