Vad är Alloy 255? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Alloy 255?

Alloy 255 är ett solid lösningsförstärkt, höglegerat material som erbjuder enastående styrka, överlägsen motståndskraft mot korrosion och hög slitstyrka. Det järn-austenitiska rostfria stålet kombinerar hög korrosionsbeständighet och styrka-till-vikt-förhållande som är lämpligt för en mängd olika applikationer och miljöer. Den används ofta i utrustning för hantering av fosforsyra, föroreningskontroll, petrokemisk industri, gödningsmedel, massa- och pappersindustri, marina korrosiva miljöer och mer.

Superduplexlegeringen är också känd som Ferralium Alloy 255.

  Kunskaper.se Explains Alloy 255

  Legeringen 255 består av ca 27% krom, 6,5 nickel, 3,9 molybden, 2,5 koppar, 0,25 kväve, 1 kisel 1,5 mangan , 0,04 kol, 0,04 fosfor och 0,03 svavel, medan järnet tar den återstående balansen på cirka 57%.

  Dess mikrostruktur är en balanserad blandning av ferrit och austenit, en kombination av vilka resulterar i en hög hållfasthet och motståndskraft mot kloridspänning-korrosionssprickbildning. Kopparhalten förbättrar dens motståndskraft mot korrosion i havsvattenapplikationer jämfört med andra superduplexer.

  Även om legeringen är hårdare jämfört med de flesta andra rostfria legeringar, bearbetas den fortfarande med hjälp av vanliga metoder; dock måste långsamma, tunga och konstanta hastigheter observeras för att övervinna materialets benägenhet att härda. Den formas lätt med användning av vanliga varm- och kallbearbetningsmetoder och härdar endast genom kallbearbetning; den bör dock användas i glödgat skick för att bibehålla sin motståndskraft mot korrosion.

  Alloy 255 egenskaper är:

  • Överlägsen motståndskraft mot allmän korrosion, kloridspänning-korrosionssprickor, gropfrätning och spaltkorrosion
  • Högt förhållande mellan styrka och vikt
  • God tillverkningsbarhet
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Hög motståndskraft mot nötning och kavitationserosion
  • Kombinationen av hög hållfasthet, hög slitstyrka och överlägsen korrosionsbeständighet gör legeringen 255 idealisk för krävande applikationer i en mängd olika industrier. Dess motståndskraft mot korrosion gör den idealisk för kemisk processutrustning där fosfor och klorider finns närvarande, medan erosionsbeständigheten gör den lämplig för användning i pumpar och ventiler som hanterar abrasiva och korrosiva heta uppslamningar.

   255-legeringen används vid tillverkning av fästelement, omrörare, kärl, pumpar, blåsmaskiner och andra komponenter för massa- och papper-, marin-, olja och gas-, kärnkrafts-, kemisk processindustri och andra liknande industrier. Den är dock inte lämplig för höga temperaturer och dess användning är begränsad till en maximal kontinuerlig temperatur på cirka 500°F, annars kan sekundära faser bildas vid de högre temperaturerna.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?