Vad är Alloy C276? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder legering C276?

Legering C276 är känt som ett universellt tillgängligt material som uppvisar utmärkta korrosionsbeständiga egenskaper. Denna legering är en blandning av nickel-, krom- och molybdenlegeringar med tillsats av små mängder volfram för att göra den korrosionssäker i tuffa miljöer.

Legering C276 är även känd som Inconel C276 eller Hastelloy C.

Kunskaper.se förklarar Alloy C276

Industrinomenklaturen eller den rekommenderade kvaliteten för Alloy C276 är UNS N10276 / W.Nr. 2,4819.

Denna legering är användbar i en mängd olika miljöer, från måttligt oxiderande till starkt reducerande förhållanden. En begränsning för denna legering är dess låga kromhalt, vilket gör att denna legering inte är lämplig för användning i starkt oxiderande miljöer eller heta koncentrerade salpetersyramiljöer. Denna legering uppvisar dock utmärkta resistenta egenskaper mot fosforsyra, saltsyra, syraklorider, svavelsyra, lösningsmedel, myrsyra och ättiksyror.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?