Vad är aluminiumhydroxid? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder aluminiumhydroxid?

Aluminiumhydroxid, Al(OH)3, är ett naturligt förekommande mineral och kan hänvisa till vilken som helst av flera vita gelatinösa eller kristallina hydrater av aluminiumoxid. Det förekommer som ett vitt eller vitgult pulver. Aluminiumhydroxid bildas när ooxiderat aluminium sänks ned i rent vatten. Det finns i form av ett tunt lager som ger aluminium korrosionsbeständighet i naturligt och färskt vatten vid svagt sura eller neutrala pH-nivåer.

Kunskaper.se förklarar aluminiumhydroxid

Aluminiumhydroxid är amfoter, vilket betyder att den förekommer både som basisk och sur till sin natur. Naturligtvis finns det som mineralet gibbsite och dess tre polymorfer bayerit, doyleite och nordstrandite. Gibbsite har en metallhydroxidstruktur med vätebindningar och används vanligtvis som en över-the- mot antacida.

Bildandet av aluminiumhydroxid ger ofta inte tillräckligt skydd till en aluminiumyta för att förhindra korrosion i basiska och starkt sura miljöer. Därför hjälper andra åtgärder såsom tillsats av etylenglykol till en metallisk miljö de reaktioner som krävs för att bilda skyddande beläggningsskikt på metallens yta.

Några egenskaper hos aluminiumhydroxid:

 • Specific gravitation: 2,42
 • Smältpunkt: 155°C (311°F)
 • Löslig i starka syror, såsom saltsyra
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?