Vad är aluminiumtråd? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder aluminiumtråd?

Aluminiumtråd är en tråd som används för elektriska ledningar i hus, elnät och flygplan. Aluminiumtråd är ett alternativt ledande material med tanke på dess elektriska och mekaniska egenskaper och pris jämfört med koppartråd. Aluminium är en sämre elektrisk ledare jämfört med koppar, så det används sällan i små applikationer som hemledningar. Men när kopparpriserna sköt i höjden på 1960-talet blev aluminiumledningar ett gynnsamt val.

Kunskaper.se förklarar aluminiumtråd

Aluminium är en relativt mjuk och svag metall jämfört med koppar, och när temperaturen i kretsen stiger expanderar tråden och flyter in i tomma utrymmen i elektriska kontakter. När en elektrisk ström passerar genom denna krets skapar den tryck, vilket värmer aluminiumtrådskontakten. Senare svalnar aluminiumet och drar ihop sig när elen stängs av. Detta skapar små luckor mellan aluminiumtråden och kontakten. Detta gap ökar risken för korrosion, vilket ytterligare ökar motståndet. När ström passerar genom samma kontakt stöter den på mer motstånd och genererar mer värme som kan få kontaktmaterialet att antändas.

Lösningar för att lindra korrosion på aluminiumtrådsanslutningar har dock utvecklats. varvid tätt vidhäftande korrosionsinhibitorer fungerar som antioxidanter för att motverka korrosion och efterföljande negativ uppvärmning och hög elektrisk resistans.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?