Vad är Amine Blush Testing? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Amine Blush Testing?

Amine Blush Testing är bestämningen av förekomsten av karbamater på en belagd yta. Det finns olika testmetoder; vissa är enkla och snabba för fälttester, medan andra är sofistikerade laboratorieprocedurer för mer avgörande resultat. Aminerouge minskar beläggningens prestanda, därav kravet på testning innan man fortsätter med efterföljande skikt. Testresultaten hjälper entreprenören eller applikatorn att avgöra kvaliteten på beläggningen och om den efterföljande beläggningen ska appliceras, ta bort rouget först om det finns, eller ändra appliceringsvillkoren.

Kunskaper.se förklarar Amine Blush Testing

Aminrouge är ytexsudat, vitaktiga fläckar eller oljighet som utvecklas på grund av en kemisk reaktion mellan aminhärdaren och vatten och koldioxid i atmosfären för att bilda ett karbamat.

Aminrodnaden försämrar beläggningens prestanda vilket leder till intervidhäftningsfel om en ny beläggning appliceras ovanpå den drabbade pälsen.

De vanligaste testmetoderna är:

  PH-testning – aminrouget ändrar beläggningens pH, vilket vanligtvis indikeras av en förändring i färgen på testsatsen. Metoden är inte särskilt noggrann eftersom förändringen i pH kan orsakas av andra faktorer såsom kontaminering. Metoden kan inte exakt bekräfta om karbonatet är närvarande.

 • Gaskromatografi–masspektrometri (GC-MS) – en mer specifik aminrouge testmetod. Den laboratoriebaserade metoden använder gaskromatografi för separering, och masspektroskopi för att detektera aminrodnaden. Proverna separeras i individuella komponenter och analyseras med hjälp av masspektrometern. Metoden är dyr och kräver högre teknisk expertis.
 • Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) – involverar fokus av en elektromagnetisk strålning på prov. Närvaron av rodnad indikeras vanligtvis av förändringarna i absorptionen eller emissionerna av strålningen.
 • Elcometer 139 Amine Blush screen testing – baserat på närvaron av karbamatföreningar och inte på fysikaliska egenskaper såsom pH. Lämplig för laboratorie- och fälttillämpningar, metoden är enkel och snabb, provet testas i ett provrör eller en liten flaska och färgförändringen jämförs med en känd kontrollstandard.

  Fälttester som ger omedelbara resultat är att föredra eftersom de gör det möjligt för entreprenören att vidta åtgärder som att ta bort aminrodnaden eller ändra appliceringsförfarandet till undvika aminrodnader och beläggningsfel. Dessutom eliminerar fälttestet tidiga förseningar på grund av väntan på labbresultaten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?