Vad är ammoniakkorrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ammoniakkorrosion?

Ammoniakkorrosion är ett korrosivt angrepp på ett material som orsakas av interaktionen mellan det och ammoniak. Ammoniakkorrosion uppstår när flytande ammoniak som innehåller föroreningar eller föroreningar bringas i kontakt med mjukt stål. Ammoniak är även frätande för andra material även när ammoniaken inte innehåller föroreningar.

Kunskaper.se förklarar Ammoniakkorrosion

Ammoniakkorrosion kan orsaka spänningskorrosionssprickor i stål. Detta inträffar när föroreningar i ammoniaken bringas i kontakt med stålet, en situation som vanligtvis uppstår med tryckkärl. Försiktighet måste iakttas så att tryckkärl inte utsätts för denna typ av korrosion. Vatten kan tillsättas ammoniaken för att förhindra spänningskorrosionssprickor.

Ammoniak som blandas med vatten är inte frätande för järn eller stål. Det är dock frätande för många andra metaller. Zink, koppar och mässing är några material som inte bör komma i kontakt med ammoniak som innehåller vatten eftersom ammoniakkorrosion kan uppstå.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?